Knelpunten bewonersinitiatieven in warmtetransitie

Geplaatst op 15-03-2021 door Stichting Warmtenetwerk

Bewonersinitiatieven kunnen helpen bij de warmtetransitie. Maar daarvoor moet er wel iets gedaan worden aan bepaalde knelpunten, bijvoorbeeld op het gebied van financiering. Een ontwikkelfonds voor warmtecoöperaties zou daarbij uitkomst kunnen bieden. Daarnaast kan de participatiemeting een belangrijke rol spelen bij het aardgasvrij maken van wijken.

 

In Nederland zijn inmiddels 77 bewonersinitiatieven bezig om zelf hun wijk van het aardgas te halen, blijkt uit de Lokale Energie Monitor 2020. Klimaatstichting HIER denkt dat bewoners een belangrijke rol kunnen spelen in de wijkaanpak van gemeenten. Maar dan moeten daar wel de juiste voorwaarden voor geschapen worden, vertelt Tijmen Klip van HIER tijdens de deelsessie ‘Ja! Doe mij maar zo’n warmtenet’ onderdeel van de online bijeenkomst ‘Under construction: dilemma’s in de gebouwde omgeving’.

 

Kosteneffectief
Participatie kan worden ingezet voor medewerking en co-creatie bij de wijkaanpakken. Het is kosteneffectief en het maakt de uitvoering makkelijker, omdat je makkelijker bij mensen achter de voordeur kunt komen. Klip legt uit waarom een participatiemeting verstandig is. “Als er geen goed proces is, ontstaan er rare situaties. Je kunt niet zomaar bij mensen in huis komen met een oplossing. Ze zijn baas in eigen huis.” Daarom stelt HIER voor om aan het eind van het wijkuitvoeringsplan van de gemeente een participatiemeting uit te voeren. “Je kunt dan checken of je 70% van de wijk meekrijgt en of de deur überhaupt wel open gaat. Dan weet je tenminste dat het plan uitvoerbaar is.”

 

Integrale aanpak
Ferd Crone, Eerste kamerlid van de PvdA, vindt de participatiemeting een goed idee. “Ik zie het hele proces van de warmtetransitie als groene stadsvernieuwing. Je moet het samen doen met de burgers, anders komen ze in verzet.” Ook Agnes Mulder, Tweede kamerlid van het CDA, wordt enthousiast van de participatiemeting. “Het is slim om te checken of mensen de wijkaanpak wel zien zitten. Als dat niet zo is, moet je als gemeente je plan aanpassen. Mensen willen iets te kiezen hebben. Het proces moet door iedereen gedragen worden.”

 

Zelf aan de slag
Het mooiste is als bewoners zelf aan de slag gaan met verduurzaming, vertelt Sybrand Frietema de Vries van Energiewerkplaats Fryslân. “Op die manier staat betaalbaarheid automatisch voorop. En doordat ze zich verenigen, krijg je innovatie op lokale schaal.” Er zijn volgens hem wel een aantal knelpunten. “Je moet de initiatieven wel een plek geven en zorgen dat ze toegang hebben tot de noodzakelijke kennis. En ze moeten financieel ondersteund worden. Een ontwikkelfonds voor dit soort initiatieven is echt nodig, want je kunt geen ontwikkelfinanciering op de markt vinden.”

 

Betere uitgangspositie
Daar ligt volgens Frietema de Vries een rol voor de overheid. “Er is geld nodig om voorbij de ontwikkelfase te komen. Bewoners krijgen zo een betere uitgangspositie. Voorwaarde daarbij is dat er een transparant proces is met heldere criteria en duidelijke fasen.” Crone is wel te porren voor een dergelijk ontwikkelfonds. “Dat hoeft niet per se heel groot te zijn, maar je moet mensen wel op weg helpen. We moeten accepteren dat we de eerste vijf jaar misschien vooral moeten oefenen.”

Auteur:
Joop van Vlerken

Lees ook onze andere berichten