Koelen met koudenetten

Geplaatst op 02-07-2020 door Stichting Warmtenetwerk

Koeling van huizen is steeds belangrijker naarmate de Nederlandse zomers heter worden. Het klimaat verandert en het aantal warme dagen in een jaar neemt toe. Dit zorgt ervoor dat het koelen en koel houden van ruimtes steeds belangrijker wordt om oververhitting te voorkomen. TKI Urban Energy heeft factsheets ontwikkeld over 16 verschillende koeltechnieken. De toepassing koudenetten is een van de genoemde technieken.

 

W/E adviseurs en TKI Urban Energy verzamelden 16 verschillende technieken om te koelen: van bekendere oplossingen zoals zonnewering tot de koudenetten en dauwpuntkoeling. De verschillende koudetechnieken zijn in aparte factsheets onder de loep genomen en onder meer beoordeeld op prestaties, duurzaamheid, beschikbaarheid, grootte en kosten. De factsheets zijn bedoeld voor beleidsambtenaren bij gemeenten, vastgoedbezitters van woningen of utiliteitsgebouwen, bewoners en andere betrokkenen. Om grip te krijgen op de verwachte koudevraag, is het nodig geschikte technologische oplossingen te vinden voor de Nederlands markt. De onderzochte koudetechnieken kunnen zorgen voor een aangenamer binnenklimaat doordat ze hittestress tijdens warme periodes voorkomen. 

 

Koudenetten

Een voor warmtenetten relevante koeltechniek zijn de koudenetten. Met deze techniek wordt koude geleverd aan meerdere gebouwen, op dezelfde manier als een warmtenet warmte levert. Koudenetten komen voor in combinatie met warmte- koudeopslag (WKO). Maar ook losstaand, waarbij de koude afkomstig is uit diep oppervlaktewater of opgewekt wordt met koelmachines. Het gaat hier alleen om installaties voor een gebied met meerdere gebouwen. Dus niet koeling voor slechts één gebouw. Koude wordt geleverd aan woningen en utiliteitsgebouwen (vooral kantoren) in de vorm van gekoeld water via een net van leidingen in de grond. In de gebouwen wordt de koude afgegeven via bijvoorbeeld het vloerverwarmingsnet (woningen) of de luchtbehandelingskast of inductieunits (utiliteitsbouw).

 

Meer informatie:
Ga naar de factsheet over koudenettten op de website van TKI Urban Energy.

Auteur:
Stichting Warmtenetwerk

Lees ook onze andere berichten