Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie van start

Geplaatst op 09-01-2023 door Stichting Warmtenetwerk

Per 1 januari 2023 is er een nieuw loket waar gemeenten terecht kunnen voor ondersteuning bij het verduurzamen van woningen: het NPLW (Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie).

 

Het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) is een nieuw initiatief dat voortbouwt op de kennis, de expertise en de producten van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) en het Expertise Centrum Warmte (ECW). Het PAW en het ECW gaan beide op in het NPLW. Het programma moet bijdragen aan het doel om 1,5 miljoen gebouwen voor 2030 te verduurzamen of aardgasvrij te maken. Het gaat de gemeenten ondersteuning bieden en tevens de voortgang van de warmtetransitie monitoren.

 

In de samenvatting van het meerjarenprogramma van het NPLW worden de vier programmalijnen (gebiedsgerichte aanpak warmtetransitie, individuele aanpak woningen, aanpak utiliteitsgebouwen en bronnen/infrastructuur) kort toegelicht. Jaarlijks is er (tot 2025) 11 miljoen euro beschikbaar om dit meerjarenprogramma en de uitvoeringsagenda van het NPLW uit te voeren. In 2024 gaat het NPLW met haar opdrachtgevers in gesprek over het vervolg.

 

De proeftuinen aardgasvrije wijken worden apart door het ministerie van BZK gefinancierd.

 

Meer informatie? Kijk in de Wegwijzer Warmtenetten
Op de website van Stichting Warmtenetwerk vindt u de Wegwijzer Warmtenetten. Hier kunt u terecht voor een totaaloverzicht van bruikbare publicaties en websites (handvatten), concrete casussen met tips en adviezen (praktijkvoorbeelden), een overzicht van deskundigen uit ons ledenbestand (expertise), en bemiddeling bij vragen aan onze community (ruggespraak)De informatie die u er vindt is onafhankelijk en niet-commercieel, zodat deze u inhoudelijk op weg helpt. In de loop der tijd is de wegwijzer steeds meer uitgebreid.

Geïnteresseerden in collectieve warmte, zoals gemeenten en woningcorporaties, vinden er gerichte informatie, praktijkervaringen, antwoorden en partners. Handig en overzichtelijk!

 

 

 

 

Lees ook onze andere berichten