Studie naar kostenreductie door lagere stromingsweerstand in warmtenetten

Geplaatst op 31-03-2021 door Stichting Warmtenetwerk

De duurzame warmtesector kan een belangrijk aandeel leveren aan de energietransitie, maar vraagt grote investeringen in onze infrastructuur. Een samenwerkingsverband van Europese partners onder leiding van TNO heeft in het DRAGLOW-project als doel operationele kosten van geothermische stadsverwarming en de kosten van daarvoor noodzakelijke warmwater transportsystemen met een derde te laten afnemen. De partners onderzoeken technologieën om de hydraulische weerstand in watertransportsystemen te verlagen. 

 

Een verlaging van de stromingsweerstand in pijpleidingen maakt het mogelijk om kleinere leidingdiameters, kleinere pompen en kleinere geothermische putdiameters te installeren. Dit verlaagt de materiaal- en graafkosten en beperkt de overlast in de woonomgeving. DRAGLOW wordt gefinancierd vanuit het Nederlandse MOOI Innovatieprogramma, een subsidieregeling van de Nederlandse overheid die de ontwikkeling van innovaties van duurzame, betrouwbare en betaalbare energiesystemen stimuleert. 

 

Innovatie voor duurzame stadsverwarmingssystemen
Een veelbelovend concept om stromingsweerstand in pijpleidingen te verminderen is het toevoegen van moleculen die de eigenschap hebben stromingsweerstand te verlagen, bekend als Drag Reducing Agents (DRA). Dit concept is ontwikkeld en met succes toegepast in de petrochemische sector. DRA’s kunnen ook voor de infrastructuur van duurzame geothermische stadsverwarming een aanzienlijke kostenverlaging bieden. In het Nederlands Onderzoekscentrum voor Duurzame Geo-energie in Rijswijk (RCSG) testen onderzoekers commercieel beschikbare DRA moleculen die de stromingsweerstand kunnen verlagend onder omstandigheden die vergelijkbaar zijn met die in geothermische stadsverwarmingssystemen. Het gebruik van moleculen geproduceerd met ‘Green Chemistry’ is een belangrijk doel van het project. In het project worden ook stromingsdistributiemodellen ontwikkeld voor innovatieve design- en engineeringsoplossingen. Die hebben als voordeel dat circulatiesystemen met lage stromingsweerstand weerstand worden gemaximaliseerd. 

Aan het DRAGLOW-project zijn partijen uit de hele keten vertegenwoordigd, waaronder lokale overheden, aardwarmteproducenten, warmtedistributeurs, materiaalleveranciers, dienstverleners, system designers, universiteit en onderzoeksinstituten. De partners van het consortium zijn er trots op bij te dragen aan het versnellen van duurzame warmtelevering door het verbeteren van rendement en veiligheid. De partners vinden het belangrijk bij te dragen aan het versterken van de sector en draagvlak door kennis van dit project met geïnteresseerde partijen te delen. 

 

Over het consortium 
Het DRAGLOW consortium bestaat uit TNO, ECW Energy, Roemex Ltd, Nouryon NV, TU-Delft, Enertrans BV, Well Engineering Partners, Wayland BV., Nijkamp Aanneming BV, Gemeente Rotterdam en Gemeente Amsterdam. Het project heeft een looptijd van 3 jaar. 

 

Stichting Warmtenetwerk steunt het DRAGLOW-project
In augustus 2020 heeft Stichting Warmtenetwerk haar steun uitgesproken aan het DRAGLOW-project, door als deelnemer een actieve bijdrage te leveren aan de verspreiding van kennis over de resultaten van het project. Het doel van Stichting Warmtenetwerk hierin is een snellere en vooral bredere overdracht van nieuwe kennis en praktische tools voor het ontwerp, de realisatie en de exploitatie van collectieve warmtenetten voor partijen uit ons netwerk.

 

Meer informatie:

Ga naar DRAGLOW.nl

 

 

Op de foto:

  1. Aanleg van een warmtenet (TNO)

  2. Logo van DRAGLOW

 

Lees ook onze andere berichten