Subsidie voor aansluiting op warmtenet

Geplaatst op 20-01-2021 door Stichting Warmtenetwerk

De Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) is per 1 januari 2021 uitgebreid met onder meer de subsidiëring van een aansluiting op een warmtenet. De subsidieregeling is bedoeld voor zowel particuliere woningeigenaren en VvE’s als tegemoetkoming voor de aansluitkosten. Het kabinet heeft voor deze uitbreiding, waarin ook isolatiemaatregelen zijn opgenomen, miljoenen extra beschikbaar gesteld. In totaal trekt het kabinet in 2021 €164 miljoen uit voor de ISDE, waarvan € 124 miljoen is gereserveerd voor isolatiemaatregelen en warmtenetaansluitingen.

 

De Investeringssubsidie Duurzame Energie biedt sinds 2016 een financiële tegemoetkoming voor de aanschaf van duurzame warmte-installaties, zoals warmtepompen en zonneboilers. Woningeigenaren en zakelijke partijen krijgen zo een deel van hun investering als subsidie vergoed. Om de doelen te behalen die zijn afgesproken in het Klimaatakkoord, worden nu ook aansluitingen op een warmtenet ondersteund. 
 
Het gaat om een subsidie van € 3.325 voor een individuele aansluiting op een warmtenet door particulieren en blokaansluitingen met oplopende subsidie afhankelijk van het vermogen door Verenigingen van Eigenaren (VvE) met overwegend particulier bezit. De subsidie geldt niet voor woningcorporaties omdat die daarvoor de Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH) kunnen gebruiken.
 
 
Equivalent van SAH
Deze toevoeging kan worden gezien als het equivalent van de SAH voor woningcorporaties. Deze regeling, die vorig jaar mei is opengesteld, is bedoeld om bestaande huurwoningen op warmtenetten aan te sluiten. Na aanvraag moet het werk binnen vijf jaar gereed zijn, wat inhoudt dat de woningen zijn aangesloten op het warmtenet en de aardgasaansluiting is verwijderd. Voor de SAH is vorig jaar een budget van € 200 miljoen vrijgekomen, die zo’n 50.000 woningen moeten verduurzamen.  
 
 
Gasaansluiting verwijderen
Ook bij de uitbreiding van de ISDE moet de gasaansluiting bij oplevering uit woningen verwijderd zijn. Deze subsidie moet bij ‘gespikkelde’ blokken eengezinswoningen en verenigingen van eigenaren met deels corporatiebezit bijdragen aan participatie van zowel corporatie- als particulier bezit.
 
 
Meer maatregelen
Naast de tegemoetkoming voor de warmtenetaansluiting kunnen woningeigenaren vanaf 2021 subsidie krijgen voor het nemen van de volgende typen (energiebesparende) isolatiemaatregelen: (a) dakisolatie, (b) gevelisolatie, (c) spouwmuurisolatie, (d) vloer- of bodemisolatie, (e) HR++ glas of triple-glas, waarbij triple-glas dient te worden gecombineerd met een nieuw isolerend kozijn. Om in aanmerking te komen voor subsidie voor isolatie moeten minimaal twee verschillende typen isolatiemaatregelen worden genomen, of een combinatie van één type isolatiemaatregel met de aanschaf van een warmtepomp, zonneboiler of een aansluiting op een warmtenet.
  


VvE’s
VvE’s kunnen onder voorwaarden subsidie aanvragen voor een centrale aansluiting op een warmtenet en kunnen bovendien voor isolatiemaatregelen tot en met 2022 gebruik blijven maken van de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH). Woningeigenaren komen vanaf 2021 niet meer in aanmerking voor subsidie vanuit de SEEH. 

Auteur:
Harmen Weijer

Lees ook onze andere berichten