Template Businesscase Warmtenetten geeft inzicht in kosten en baten

Geplaatst op 09-07-2020 door Stichting Warmtenetwerk

De template businesscase warmtenetten geeft woningcorporaties en gemeenten inzicht in de kosten en baten voor het aanleggen van warmtenetten in wijken. De template is opgenomen in het Startmotor-akkoord tussen de koepelorganisatie voor woningcorporaties Aedes en de warmtebedrijven. De Startmotor is een samenwerkingsplan om de komende vier jaar 100.000 woningen extra aardgasvrij maken.

 

Met het gestandaardiseerde model wordt inzicht gegeven in de businesscase van warmtenetten. Door het draaien aan bepaalde knoppen in het model kunnen de gebruikers bijvoorbeeld zien hoe de aansluitkosten voor gebouweigenaren verhoogd of verlaagd kunnen worden. Hierdoor kunnen woningcorporaties en gemeenten beter bepalen of er een goede balans is tussen een eerlijke prijs voor gebruikers en de investeringszekerheid voor de warmtebedrijven. De template is ontwikkeld om de onderhandeling tussen een woningcorporatie en een warmtebedrijf makkelijker te maken, maar kan ook door andere partijen zoals gemeenten en provincies gebruikt worden.

 

Flinke uitdaging

De aansluiting van bestaande woningen op warmtenetten stelt woningcorporaties voor een flinke uitdaging. Met de template krijgen ze meer inzicht over woonlastenneutralitiet voor huurders. Daarnaast kunnen ze makkelijker bepalen of de aansluitbijdrage redelijk is en of andere vastgoedeigenaren vergelijkbare tarieven betalen. Door de template wordt de businesscase van warmtebedrijven transparanter. Dat is voor woningcorporaties een belangrijke voorwaarde bij de aansluiting van huurwoningen op warmtenetten. Hierdoor ontstaan gedeelde en transparante uitgangspunten, op basis waarvan projecten en initiatieven voor warmtenetten besproken kunnen worden. Dit draagt bij aan een gezamenlijk beeld op lokaal niveau van de risico’s binnen de businesscase, hoe deze te verkleinen en te verdelen zijn.

 

Belanghebbenden

De template businesscase warmtenetten is in samenspraak met alle belanghebbenden in een stuur- en werkgroep ontwikkeld. Hierin zijn vertegenwoordigd: Aedes, warmtebedrijven, de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken, het Expertisecentrum Warmte (ECW), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg. TNO heeft de template vervolgens ontwikkeld. De template kan ook ingezet worden voor het aanvragen van de Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH), waarmee verhuurders subsidie kunnen krijgen voor de aansluiting van huurwoningen op een extern warmtenet. De subsidie is zowel voor aanpassingen in de woningen als voor de aansluitkosten op het warmtenet. De SAH is voor alle bestaande huurwoningen die binnen vijf jaar van het aardgas af gaan en op een warmtenet zijn aangesloten.

 

Dynamische template

De template is dynamisch en wordt regelmatig bijgewerkt. Hiervoor zullen de feedback van gebruikers, aanvullende inzichten, verandering van wetgeving en ontwikkelingen in de markt gebruikt worden. Als dat van toepassing is, dan zal deze handleiding naar aanleiding hiervan ook aangepast worden. De template stelt de partijen in staat vruchtbare gesprekken te voeren over het aansluiten van corporatiewoningen op warmtenetten. Het ECW beheert en onderhoudt de template en werkt deze bij aan de hand van gebruikerservaringen.

 

Meer informatie:

Lees meer over de template businesscase warmtenetten

Auteur:
Joop van Vlerken

Lees ook onze andere berichten