Warmte Congrestival inspireert en verbindt

Geplaatst op 15-12-2022 door Stichting Warmtenetwerk

Het Warmte Congrestival op 8 december 2022 in Hart van Holland, Nijkerk, was volledig uitverkocht en succesvol in het inspireren en verbinden van de bezoekers. Dit jaar koos Stichting Warmtenetwerk voor een combinatie van congres en een festival met plenaire lezingen, parallelle kennissessies en veel ruimte voor netwerken. Nieuw was de beursvloer waar deelnemers van Stichting Warmtenetwerk zich presenteerden.

 

‘Een schoolreisje’, zo beschrijft de voormalige penningmeester van Stichting Warmtenetwerk, Jannis van Zanten, het Warmte Congrestival tijdens de afsluiting. En zo wordt het evenement door veel bezoekers ervaren, als een mooie bijeenkomst waar ze oude en nieuwe bekenden tegenkomen en geïnformeerd worden over actuele onderwerpen in de warmtesector. In evenementencomplex Hart van Holland zitten meer dan 245 deelnemers te luisteren als Stichting Warmtenetwerk-voorzitter Ernst Japikse samen met Laura Termeer van Jong Warmtenetwerk het Warmte Congrestival opent. Japikse noemt het uitverkochte evenement ‘een experiment waarin 6000 jaar ervaring in de warmtenetsector samenkomt’.

 

 

Beursvloer
Naast het sprekersprogramma is er een ingerichte beursvloer op het Warmte Congrestival waar deelnemers van Stichting Warmtenetwerk zich presenteren. Gedurende de dag en in de pauzes verzamelen zich hier de bezoekers voor een kop koffie of thee en ook de lunch en de borrel na afloop wordt hier geserveerd. De optimale plek om te netwerken dus. Door het hoge netwerkgehalte op de beursvloer kunnen exposanten zich mengen in het gesprek wat waardevolle uitwisseling van informatie oplevert.

 

 

Stand van zaken
Teun Bokhoven, Voorzitter Uitvoeringsoverleg Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving, mag de bezoekers als eerste spreker vertellen over de stand van zaken en de te verwachten ontwikkelingen in de energie- en warmtetransitie. De doelen voor CO2-reductie in 2030 zijn de afgelopen jaren een aantal keren naar boven bijgesteld, vertelt hij. “We hebben afgesproken dat in Nederland in 2030 1,5 miljoen woningen van het gas af zijn. En heel belangrijk voor de warmtesector is het doel van meer dan 500.000 woningen op collectieve warmte in 2030.” Momenteel is er veel gedoe rond het publiek eigendom van warmtenetten, zegt Bokhoven. “Er zijn veel barrières, maar we moeten de snelweg op. De fundamentele problemen met betrekking tot de Wet collectieve warmtevoorziening moeten nu opgelost worden.”

 

Woningcorporaties en de warmtetransitie
Even later vertelt Niek Habraken van woningcorporatie Kleurrijk Wonen over hoe woningcorporaties omgaan met de warmtetransitie. “Wij hebben nog geen grote warmtenetten in ons gebied, daarom moeten we alles uitzoeken en lopen we de wijken door op kansrijkheid voor warmtenetten. Voor een mogelijk warmtenet in Tiel zijn we op zoek gegaan naar warmtebronnen, de businesscase en hoe we het kunnen regelen.” Transparantie is voor woningcorporaties heel belangrijk, zegt hij. “Met de transparantie van de businesscase creëren we draagvlak voor warmtenetten. We willen samen met afnemers, de tariefstelling voor de warmte kunnen bepalen.”

 

Data en geografie
Mark Clavaux van Esri Nederland heeft het daarna over het datagedreven warmtebedrijf. Geografie is volgens hem heel belangrijk in de warmtesector. “De uitdaging is om snel en veel warmtenetten aan te leggen. Dan is elke innovatie welkom. Met behulp van onze data kun je makkelijker komen tot een kansenkaart. Als je bijvoorbeeld met behulp van data op een kaart kunt zien dat er veel hoogbouw is en een hoge warmtevraag, kun je als woningcorporatie zeggen: ‘hier gaan we los’. Je neemt de goede beslissingen omdat je werkt met echte data in plaats van aannames.”

 

Poten in de klei
Even later gaat het over iets heel anders dan techniek. Laetitia Ouillet, Programmamanager Nieuwe Energie voor Groenoord in Schiedam, staat met haar poten in de klei, zoals ze het zelf zegt. Ze heeft uitgebreide kennis over de energie- en warmtesector vanuit haar vorige functies bij verschillende energiebedrijven. “Deze technische kennis kan ik in mijn huidige functie helemaal niet gebruiken.” De wijk Groenoord heeft volgens haar vele uitdagingen en de aanleg van het warmtenet komt daar bovenop. Ze heeft het dan ook niet graag over het betrekken van bewoners bij de warmtetransitie. “Schrap het woord participatie maar uit je vocabulaire, want er is geen keuze meer. In plaats daarvan vragen we aan bewoners: ‘Wat willen jullie weten?’” De uitvoering van de aanleg van het warmtenet in de Schiedamse wijk, noemt ze een drama. “Recent hebben we de hoofdleiding aangelegd en dat was al erg. Volgend jaar maken we 13 verdeelstations in de wijk.”

 

 

‘Samen bereik je meer’
Na een gezellige lunch keren de bezoekers weer terug en vertelt Melvin Redeker zijn verhaal over ‘Het geheim van een succesvolle expeditie’. Redeker heeft als klimmer de steilste pieken beklommen en vergelijkt deze tochten met de reis die de warmtesector op dit moment maakt. “Samen bereik je meer. Je hebt elkaar nodig om je doel te kunnen bereiken. Dat betekent niet dat je elkaar blind vertrouwt, maar dat vertrouwen is geïnformeerd doordat je je kritisch durft op te stellen naar elkaar. Om echte veerkracht te realiseren is teamwork nodig. Door gebruik te maken van elkaars kracht werk je voor het team en moeten de ego’s even geparkeerd worden.”

 

 

Heet hangijzer
Vervolgens behandelen Eelkje van de Kuilen en Maarten de Wit van AKD een heet hangijzer in de warmtesector, namelijk de Wet collectieve warmtevoorziening. De Wit vertelt wat de Kamerbrief van minister Jetten van 22 oktober jongstleden inhoudt. “Wat in de brief staat is dat de infrastructuur van warmtenetten in publieke handen komt.” Wat precies publiek is, is nog niet helemaal duidelijk, voegt hij daaraan toe. “Daar is geen uitsluitsel over, er zijn verschillende combinaties mogelijk. Wat wel duidelijk is, is dat er direct of indirect beheer door de overheid is.” En als dan een publieke partij het voor het zeggen heeft, wat blijft er dan wel mogelijk voor de marktpartijen, vraagt zijn collega Van de Kuilen zich hardop af. “Als het de marktpartijen om zeggenschap gaat, dan moet dat te regelen zijn. De brief sluit niet bij voorbaat bepaalde constructies uit. Er is dus meer mogelijk dan in eerste instantie gedacht wordt.”

 

Risicovolle investeringen
Bas van Duyn van Aardyn luidt de noodklok over geothermie. Zijn probleem is rendement, legt hij uit. “Ik heb te maken met risicovolle investeringen, terwijl ik te kampen heb met beperkte rendementen, vanwege het NMDA-principe.” Zijn vraag aan de zaal is dan ook: “Hoe kunnen jullie mij helpen?” Een van de bezoekers suggereert een garantiefonds voor geothermieprojecten. Van Duyn antwoordt: “Dat zou zeker helpen, maar nog beter is dat we een gelijk speelveld creëren. We hebben een ambitieus doel, maar er is geen businesscase. De ideeënbus staat open, dus kom maar op!”

 

Warmte en water
Marette Zwamborn van KWR vertelt over de raakvlakken tussen warmte en water. Als vertegenwoordiger van de watersector heeft de warmtetransitie voor haar verschillende gezichten. “Aan de ene kant zien we dat versnelling nodig is in de warmtesector, maar aan de andere kant willen we natuurlijk het drinkwater zoveel mogelijk beschermen. We willen geen projecten tegenhouden, maar zorgen er wel graag voor dat het zo veilig mogelijk gebeurt. Zo werken we mee aan verschillende proeven voor hogetemperatuuropslag. We proberen tot een afwegingskader te komen, zodat we beter kunnen beoordelen of het risicovol is voor de watervoorziening.”

 

Betaalbare woonlasten
Als een van de laatste sprekers van de dag heeft Maria van Scholten van Atriensis een goed gevulde zaal voor zich. In haar presentatie laat ze zien wat de beste propositie is voor woningcorporaties als het gaat over warmtenetten. “Als je kijkt naar hoe wijken van het gas af kunnen, is een warmtenet nu vaak de goedkoopste optie.” Maar dan moet volgens haar wel aan een aantal voorwaarden voldaan worden om bewoners mee te krijgen. “Corporaties hebben vooral het belang van hun huurders voor ogen en daarom moeten de woonlasten betaalbaar blijven.” Warmtenetten moeten en kunnen volgens haar goedkoper, dat blijkt volgens Van Scholten uit de publicatie ‘Het Ambitiedocument voor haalbare warmtenetten’ van Atriensis.

 

Positief bijdragen
Dan is het alweer bijna tijd voor de borrel en verzamelen de gasten zich weer in de Theaterzaal. Het publiek krijgt door Ernst Japikse en Laura Termeer de stelling voorgelegd of het imago van collectieve warmte in het afgelopen jaar verbeterd is. Bijna 60% van het publiek vindt dat dat het geval is. De volgende stelling is of Stichting Warmtenetwerk positief bijdraagt aan het imago van warmtenetten. Daar wordt daar door een meerderheid van de bezoekers met ‘ja’ op geantwoord. Het Warmte Congrestival wordt door de bezoekers als een succes gezien en is dan ook zeker voor herhaling vatbaar, meent Japikse. Houd de evenementenagenda van Stichting Warmtenetwerk in de gaten, 12 januari wordt bijvoorbeeld alweer een nieuwjaarsborrel gehouden!

 

Meer informatie:

Auteur:
Joop van Vlerken

Lees ook onze andere berichten