Programmaraden Stichting Warmtenetwerk

De Programmaraden van Stichting Warmtenetwerk zijn in 2020 begonnen met het ontwikkelen, delen en borgen van kennis in de warmtesector. Zo dragen de raden bij aan de energietransitie. Sinds de start produceren ze op verschillende manieren relevante content en zijn er al diverse online bijeenkomsten gehouden.

Het aantal deelnemers van Stichting Warmtenetwerk is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Daarnaast komt er steeds meer diversiteit onder de leden. Stichting Warmtenetwerk wil met alle leden samen werken in één platform en samen kennis ontwikkelen, delen en borgen om zo bij te dragen aan de energietransitie door de juiste positionering van collectieve warmte- en koude netten. Daar kunnen de Programmaraden in belangrijke mate aan bijdragen.

Door een uitgebreide analyse van de verschillende doelgroepen binnen Stichting Warmtenetwerk zijn er drie hoofdthema’s benoemd in de warmtesector. Er zijn drie Programmaraden geformeerd rondom de thema’s: Beleid en Ontwikkeling, Techniek en Wet- en Regelgeving om samen met de leden concrete on- en offline content maken.

 

Programmaraad Techniek

De Programmaraad Techniek inventariseert technische aspecten met betrekking tot warmtenetten. Om kennis hierover te bundelen en delen binnen het netwerk, zullen er in de toekomst verschillende online bijeenkomsten worden gehouden. Als aftrap organiseerde de Programmaraad op 4 februari 2021 bijvoorbeeld het succesvolle Webinar Thermisch Voorspannen. Hiervoor werden negen topspecialisten uit de gehele branche uitgenodigd om te discussiëren over de mogelijkheden die het Thermisch Voorspannen biedt bij het ontwerpen van stadsverwarmingsleidingsystemen.


De verschillende technisch specialisten gaven een kijkje in de keuken van hun praktijk. Dat is volgens Rob de Vries, van de Programmaraad Techniek, precies de bedoeling. “We willen mensen in de stadsverwarmingswereld activeren om kennis te delen en innovaties breder in de markt te zetten. Tijdens zo’n webinar zit de hele sector aan tafel. Niet alleen de ingenieur die het bedenkt, maar ook de leverancier die het materiaal levert en de aannemer die het aanlegt, zodat je innovaties meteen voor kunt leggen aan iemand die in de praktijk werkt. Zo delen we kennis binnen de sector en zetten we warmtenetten op de kaart. We roepen de deelnemende partijen dan ook op om af en toe over hun eigen schaduw heen te springen om als zodanig optimaal kennis te kunnen inbrengen, zodat we de sector als geheel verder kunnen brengen.”

Leden Programmaraad Techniek:

 • Felix Behrends – NetVerder
 • Bob Jansen – Eco Focus
 • Berno Kastelijns – Nijkamp Aanneming
 • Frank Kersloot – Energie Totaal Projecten
 • Matthew Smink – Kingspan LOGSTOR
 • Maurice Verhulst – Weijers Waalwijk
 • Rob de Vries – RdV Consult
 • Pieter de Waard – Amsterdam Engineering
 • Lammert van Wijk (voorzitter) – Duurzaam Energie Perspectief (DEP)

 

Programmaraad Wet- en Regelgeving

In de Programmaraad Wet- en Regelgeving van Stichting Warmtenetwerk staat de relatie tussen warmtenetten en wet- en regelgeving centraal. Over de wetgeving rond warmtenetten is de laatste tijd veel te doen. De Wet collectieve warmtevoorziening is in de maak. Daarover werd op 2 december 2020 door de Programmaraad het Live Webinar Wet- en Regelgeving gehouden met meer dan 100 bezoekers. Het is binnen de achterban van Stichting Warmtenetwerk dan ook een zeer relevant onderwerp, vertelt Michelle de Rijke, voorzitter van de Programmaraad. “Daardoor kregen we tijdens het Live Webinar een goede interactie tussen sprekers en deelnemers. Je merkte aan de vragen van de deelnemers dat de nieuwe wet hen zeer bezighoudt. Het leuke aan de Programmaraad Wet- en Regelgeving is dat mensen met verschillende achtergronden samenkomen. Door die gemêleerde samenstelling komen tijdens onze vergaderingen ook verschillende perspectieven op tafel.” De Programmaraad Wet- en Regelgeving organiseert daarnaast duurzaamheidsvragenuurtjes. Tijdens deze online bijeenkomsten krijgen bezoekers uitgebreid de mogelijkheid om vragen te stellen aan experts op dit gebied. “En we hopen als er straks weer ruimte komt voor (hybride) bijeenkomsten een gezamenlijke activiteit met de Programmaraad Beleid en Ontwikkeling en/of de Programmaraad Techniek te kunnen organiseren!”

Leden Programmaraad Wet- en Regelgeving:

 • Daniël Awater – Enpuls
 • Christian Broks – Eurowater
 • Pauli Eijssen – Ennatuurlijk
 • Lydia Hameeteman – Gemeente Rotterdam
 • Wim Mans – Innoforte
 • Keesjan Meijering – AKD
 • Anne Marie van Osch – AMergie Advies
 • Michelle de Rijke (voorzitter) – Van der Feltz advocaten
 • Ronnie Startman – Kamstrup
 • Rob Tempelaars – Woningcorporatie Ymere
 • Jeroen Tuit – Witteveen + Bos

 

Programmaraad Beleid en Ontwikkeling

De Programmaraad Beleid en Ontwikkeling richt zich o.a. op de doelgroep gemeenten en ondersteunt deze bij de besluitvorming rond collectieve warmtenetten. Daarnaast is maatschappelijk draagvlak één van de speerpunten van deze Programmaraad. Daarom visualiseert en beschrijft de raad het proces vanaf de vaststelling van de Transitievisie Warmte, vertelt programmacoördinator Jacqueline Hoogervorst. “We ontwikkelen een stappenplan om gemeenten te helpen. Daarbij bekijken we heel nadrukkelijk waar gemeenten op moeten letten. Punten die daarbij aan bod komen, zijn het organiseren van draagvlak, inbedding in het gemeenteproces en praktijk en uitvoering. Vanuit onze achterban krijgen we hele concrete vragen over deze onderwerpen.” Op 15 april 2021 organiseerde de Programmaraad Beleid en Ontwikkeling het Webinar Maatschappelijk Draagvlak.

Leden Programmaraad Beleid en Ontwikkeling:

 • Mimi Eelman (voorzitter) – Gemeente Amsterdam
 • Herman Exalto – EBN
 • Ronald Jungnitsch – Woningcorporatie Weller
 • Peter Odermatt – Energie voor Elkaar
 • Frits Verheij – Greenvis / De WarmteTransitieMakers
 • Erik van Veen/Martin Ossedrijverr – Rabobank
 • Edwin van Vliet – NetVerder
 • Jannis van Zanten – Vattenfall

 

Programma Coördinator

Jacqueline Hoogervorst is de Programma Coördinator van Stichting Warmtenetwerk. Zij zorgt ervoor, dat de kaders die gesteld zijn voor de vastgestelde thema’s binnen de Programmaraden bewaakt worden, houdt het overzicht, legt verbanden en voorkomt dubbelingen tussen onderwerpen die spelen in meerdere Programmaraden. Ook ondersteunt zij de Programmaraden bij de besluitvorming en organiseert zij de hieruit voortkomende evenementen.

Op de website van Stichting Warmtenetwerk worden de voortgang en output van de Programmaraden gevolgd. Daar vindt ook de publicatie van factsheets, onderzoeksrapporten, papers en presentaties plaats. Via de website wordt u geïnformeerd over nieuwe evenementen, workshops, webinars, online cursussen, lezingen etc. De Programmaraad bepaalt de kaders en stelt samen een content- en evenementenprogramma vast voor een bepaalde periode. Dit kan bijvoorbeeld voor een jaar zijn. Stichting Warmtenetwerk zorgt ervoor dat het content- en evenementenprogramma onder aansturing van een Programmaraad wordt gerealiseerd.


Mocht u vragen hebben over de Programmaraden, dan kunt u contact opnemen met j.hoogervorst@warmtenetwerk.nl.