Haagse Warmtenet

Foto van casus

Het Haagse warmtenet van Eneco breidt zich uit. Er zijn ambitieuze groeiplannen voor aanslutingen en duurzame bronnen.

Groeiend aantal aansluitingen

In 2018 waren er circa 6.300 aansluitingen en leverde het warmtenet 1,1 PJ warmte. Van de totale warmteafzet is ca. 90% bestemd voor zakelijke afnemers. Eneco verwacht dat het aantal aansluitingen in het Haagse warmtenet zal groeien naar circa 14 duizend in 2023. De totale warmtelevering zal naar verwachting toenemen naar 1,3 PJ. Het aantal aansluitingen groeit dus relatief hard, maar de geleverde warmte groeit veel minder hard.

Verbinding met warmtenet Rotterdam

Momenteel speelt in de gemeente Den Haag de situatie dat de warmteleverancier heeft aangegeven dat haar centrale economisch niet meer interessant is voor elektriciteitsproductie. Daarmee komt de warmtelevering in het gedrang. Om deze reden is er gezocht naar alternatieve bronnen. De komende jaren wordt naar verwachting de Leiding door het Midden (LdM) gerealiseerd wat Den Haag in verbinding stelt met het warmtenet in Rotterdam. Eneco verwacht dat in 2023 de LdM aangelegd is en warmte zal leveren. Welke warmtebronnen in het Rotterdamse havengebied de warmte zullen gaan leveren aan Den Haag staat momenteel nog niet vast. De huidige STEG zal komende jaren warmte blijven leveren aan het net. De inzet daalt naar verwachting zodra alternatieven beschikbaar komen. Eneco inventariseert momenteel in hoeverre de groeiende vraag ingevuld kan worden met in Den Haag lokaal beschikbare duurzame bronnen inclusief de STEG, en eventueel, hulpketels (Eneco).

Haagse aardwarmte Leyweg (HAL)

In Den Haag Zuidwest staat aan de Leyweg een aardwarmtecentrale om warmte te leveren aan een groeiend warmtenet. De gemeente is van plan om er op termijn nog drie nieuwe geothermiecentrales bij te laten bouwen. De ambitie van Eneco is om het aantal aansluitingen op het HAL net te laten groeien richting 4.000, nieuwbouw en bestaande woningen.

Haagse aardwarmte Noukoop

De komende maanden gaat Haagse aardwarmte verkennen hoe ze aardwarmte haalbaar, veilig en betaalbaar kunnen realiseren in het tuinbouwgebied Noukoop in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Er worden nu 2 locaties verkend. Is die verkenning succesvol? Dan gaat Haagse aardwarmte de aardwarmtecentrale realiseren om vanaf 2024 duurzame warmte te kunnen leveren.

CO2-besparing

De duurzaamheid van het warmtenet wordt geïllustreerd in de jaarlijkse gepubliceerde warmte-etiketten. In 2022 heeft dit warmtenetwerk 25,9 kg CO2 per GJ warmte uitgestoten. De besparing t.o.v. de CV-ketel is hiermee 32,6 kg CO2 per GJ (56%).

Gerelateerd aan Haagse Warmtenet