Houtsnippergestookt Warmtenet Marum

Foto van casus

In 2012 werd in de gemeente Marum (Groningen) een houtgestookte verbrandingsinstallatie gebouwd. Deze installatie verbrandt jaarlijks ongeveer 700 ton houtsnippers, afkomstig van het onderhoud van de circa 1100 kilometer aan houtsingels in het Westerkwartier. Door dit restmateriaal lokaal te benutten, draagt het bij aan het behoud van het kenmerkende houtwallenlandschap en aan milieudoelstellingen. De installatie is tot stand gekomen en wordt geëxploiteerd in nauwe samenwerking met de drie deelnemende gemeenten in de Reinigings Commissie Westerkwartier. Financiële ondersteuning is verkregen van AgentschapNL en het Leader-programma.

Biomassa-installatie

In 2004 namen de twee Agrarische Natuurverenigingen in het Zuidelijk Westerkwartier (BoerenNatuur Zuidelijk Westerkwartier en De Eendracht), samen met de gemeente Marum, het voortouw voor de oprichting van een biomassa-installatie. Het doel was om op een efficiëntere manier gebruik te maken van de vrijkomende houtsnippers uit het landschapsonderhoud, wat tegelijkertijd zou bijdragen aan duurzame energieopwekking en lokale werkgelegenheid. Ondanks jarenlange voorbereidingen liep het initiatief in 2007 vast vanwege een teleurstellende aanbestedingsprocedure.

Warmteproductie

Op Badweg 2 is een nieuw ketelhuis opgericht, waarin een volledig geautomatiseerde houtgestookte ketel is geïnstalleerd. Om de kosten voor het ketelhuis te minimaliseren, is gekozen voor een zo compact mogelijke verbrandingsinstallatie, waarbij schommelingen in de warmtevraag worden opgevangen door een ruime warmtebuffer. De brandstofaanvoer is stevig ontworpen. Indien nodig, kan een gasgestookte ketel worden ingeschakeld in geval van warmtetekorten of storingen.

Warmtedistributie

De installatie levert warmte aan 9 afnemers in Marum via een kunststof warmtenet met een totale lengte van ongeveer 1,5 kilometer. Hierdoor wordt jaarlijks een besparing van ongeveer 250.000 m3 aardgas gerealiseerd, wat overeenkomt met het energieverbruik van ongeveer 200 huishoudens. Dit resulteert in een jaarlijkse vermindering van de CO2-uitstoot met 445.000 kilogram.Terwijl het openluchtzwembad alleen in de zomerperiode warmte nodig heeft, gebruiken de andere afnemers vooral warmte in de winterperiode. Daardoor ontstaat er een over het jaar gezien een redelijk gelijkmatige warm-tevraag en heeft de gerealiseerde centrale een hoge benuttingsgraad.

Financiële ondersteuning

De realisatie van de installatie werd ondersteund door een SDE-exploitatie-subsidie, evenals investeringssubsidies van het Leader-programma en AgentschapNL. Het Nationaal Groenfonds heeft voorzien in bancaire financiering om het project mogelijk te maken.