Nijmegen

Foto van casus

Het stadsverwarmingsnet voor Nijmegen realiseerde over 2022 een CO2-reductie van 76%, vergeleken met cv-ketels op aardgas.

CO2-resultaat warmtenet Nijmegen

In Nijmegen hebben bewoners 6.653 ton CO2-uitstoot gereduceerd door het gebruik van stadswarmte. Deze hoeveelheid kun je vergelijken met de CO2-besparing die 4 windmolens op land van 2 MW realiseren. De afvalverbrandingsinstallatie van ARN in Weurt is de hoofdbron van de Nijmeegse stadswarmte.

Goede voortgang met de nieuwbouw

In het Waalsprong- en Waalfrontgebied zijn met name in het vierde kwartaal van 2020 veel nieuwe woningen aangesloten, meer nog dan gepland. In deze gebieden is lang gewacht op het bouwrijp maken van de grond maar nu zit de gang er goed in. De woningen van het Waalkwartier zijn in het voorjaar van 2022 in de verkoop gegaan. De start van de bouw van de fundatie en parkeerkelder stond gepland voor het tweede kwartaal van 2022; parallel zou dan ook de tweede boring plaatsvinden. De oplevering van de woningen wordt verwacht vanaf 2024.

Hoofdaansluiting

Als de bodem zich ervoor leent, is een lokale warmte- en koudeopslag (wko) een goede oplossing om woningen aardgasvrij te verwarmen. In het Waalkwartier in Nijmegen zal de wko worden gecombineerd met stadswarmte. Warmtebedrijf Vattenfall en gebiedsontwikkelaar BPD|Bouwfonds Gebiedsontwikkeling tekenden hiervoor onlangs een contract. Lees hierover meer op: https://warmtenetwerk.nl/nieuws/item/nijmegen-krijgt-vernieuwende-combinatie-van-warmte-en-koudeopslag-met-stadswarmte/

CO2-besparing

De duurzaamheid van het warmtenet wordt geïllustreerd in de jaarlijkse gepubliceerde warmte-etiketten. In 2022 heeft dit warmtenetwerk 14,0 kg CO2 per GJ warmte uitgestoten. De besparing t.o.v. de CV-ketel is hiermee 44,5 kg CO2 per GJ (76%).

Gerelateerd aan Nijmegen