Nijmegen

Foto van casus

Het stadsverwarmingsnet voor Nijmegen realiseerde een CO2-reductie van 66%, vergeleken met cv-ketels op aardgas. Het jaar 2020 kenmerkt zich door een flinke groei in het aantal nieuwe aansluitingen.

CO2-resultaat warmtenet Nijmegen

In Nijmegen hebben bewoners 6.653 ton CO2-uitstoot gereduceerd door het gebruik van stadswarmte. Deze hoeveelheid kun je vergelijken met de CO2-besparing die 4 windmolens op land van 2 MW realiseren. De afvalverbrandingsinstallatie van ARN in Weurt is de hoofdbron van de Nijmeegse stadswarmte.

Veel nieuwbouw opgeleverd

In het Waalsprong- en Waalfrontgebied zijn met name in het vierde kwartaal van 2020 veel nieuwe woningen aangesloten, meer nog dan gepland. In deze gebieden is lang gewacht op het bouwrijp maken van de grond maar nu zit de gang er goed in.

Aansluitpunt verplaatst

In 2020 is hard verder gewerkt aan de noodzakelijke verplaatsing van het hoofdaansluitpunt (HAP) in de Waalsprong. Vanwege de werkzaamheden heeft dit gebied gedurende ongeveer een maand zijn warmte ontvangen van hulpwarmtecentrales in plaats van warmte van de afvalverbranding in Weurt.

Hoofdaansluiting

Als de bodem zich ervoor leent, is een lokale warmte- en koudeopslag (wko) een goede oplossing om woningen aardgasvrij te verwarmen. In het Waalkwartier in Nijmegen zal de wko worden gecombineerd met stadswarmte. Warmtebedrijf Vattenfall en gebiedsontwikkelaar BPD|Bouwfonds Gebiedsontwikkeling tekenden hiervoor onlangs een contract. https://warmtenetwerk.nl/nieuws/item/nijmegen-krijgt-vernieuwende-combinatie-van-warmte-en-koudeopslag-met-stadswarmte/

WKO

Gerelateerd aan Nijmegen