Open Warmtenet Delft

Foto van casus

Woningcorporaties DUWO, Vestia, Vidomes en Woonbron willen dat hun huurders in de Delftse wijken Voorhof en Buitenhof prettig kunnen wonen in een goed en warm huis. Daarom onderzoeken zij samen met gemeente Delft, NetVerder en warmteleverancier InWarmte of huurwoningen in deze wijken in de toekomst verwarmd kunnen worden via een warmtenet dat wordt gevoed door duurzame bronnen. Hiermee zetten de partijen samen een belangrijke stap naar een aardgasvrije toekomst.

NetVerder

NetVerder is in samenwerking met de woningcorporaties en de gemeente een project gestart om de wijken Voorhof en Buitenhof in Delft een alternatief te bieden voor het aardgasnet. Het is de bedoeling dat het warmtenet op den duur ‘open’ zal zijn. Dit betekent dat meerdere bronnen en eventueel meerdere leveranciers op het netwerk kunnen aansluiten en leveren. Nadat Equans onder een nieuwe eigenaar uit de samenwerking is gestapt is InWarmte als leverancier gekozen om samen dit warmtenetwerk tot een succes te maken in Delft.

Project ontwikkeling

De ontwikkeling van dit project startte in 2018. Samen met de corporaties en onder regie van twee warmteregisseurs vindt de ontwikkeling naar een open warmtenet plaats. De gemeente zelf heeft in dit traject alleen een faciliterende rol. Als warmteleverancier is InWarmte verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een warmtepompcentrale, hulpwarmtecapaciteit en het contracteren van een warmtebron of producent. NetVerder ontwikkelt een ‘toekomstbestendig’ warmtenetwerk. Ze passen innovaties toe om het netwerk betaalbaar en betrouwbaar te ontwikkelen. Ook werken ze veel samen met externe partijen om zo te komen tot maatwerkoplossingen. Omdat ze als samenwerkende partijen verwachten dat in de toekomst meerdere wijken aansluiten, is het warmtenet op sommige plekken iets groter gedimensioneerd.

Geld instroom

De meerkosten voor deze vergroting betaalt de gemeente. Deze betaling komt vanuit het Fonds2040 en is resolverend. Dat betekent dat zodra nieuwe partijen in de toekomst aansluiten op het netwerk, de gemeente per aansluiting zal worden terugbetaald. Uiteindelijk is het doel dat partijen inde toekomst ‘non discriminatoire’ aan kunnen sluiten en dat de eindgebruiker kan kiezen tussen verschillende leveranciers of bronnen.

Warmte bron

De eerste potentiële warmtebron is naar alle waarschijnlijkheid de geothermiebron op de TU in Delft. Later komt daar restwarmte van industriële bedrijven in de Rotterdamse haven bij. De warmte uit de Rotterdamse haven komt via ‘WarmtelinQ’: een nieuwe warmteleiding van de Rotterdamse haven naar Den Haag voor de verwarming van woningen in die stad. Deze warmteleiding loopt dwars door Delft. Via een aftakking kan Delft er ook gebruik van maken (levering verwacht vanaf 2025). Het doel is om uiteindelijk 55 MW aan warmte te contracteren en te leveren aan de 15.000 potentiële afnemers in Delft.

Toekomst

Een open warmtenet is niet nieuw voor Nederland. In Zaanstad is inmiddels al sinds 2019 een open warmtenet in bedrijf, aangelegd door Firan, waar ze ook lessen uit trekken. Het is de ambitie om in Delft in 2025 een operationeel warmtenet te hebben.

Gerelateerd aan Open Warmtenet Delft