Transitievisie Uithoorn

Foto van casus

Transitievisie Gemeente Uithoorn

DUO

De gemeenten Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel (DUO) hebben besloten om samen te werken voor het opstellen van de Transitievisie Warmte. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het opstellen van een eigen Transitievisie Warmte, maar waar mogelijk wordt er samengwerkt om dit proces sneller te laten verlopen.

Kansen in Uithoorn

Gemeente Uithoorn telt ongeveer 30.000 inwoners en bijna 13.000 huishoudens. In het westen van de gemeente is op grote schaal glastuinbouw aanwezig. Er wordt gedacht aan mogelijkheden voor een warmtenet op basis van geothermie voor dit tuinbouwgebied. Dit biedt mogelijkheden kunnen bieden om woonwijken binnen de gemeente aan te sluiten op een dergelijk warmtenet. Bij de verkenning van greenport Aalsmeer om de verwarming van de glastuinbouw mogelijk te combineren met de gebouwde omgeving is de gemeente Uithoorn ook als belanghebbende meegenomen.

Kansen per wijk

In de Transitievisie warmte van de gemeente Uithoorn zijn mogeljike warmteoplossingen per deelgebied uitgelicht. Hierbij wordt vooral gekeken naar het type woningen en mate van isolatie. In gebieden waar de woningen voldoende geïsoleerd zijn wordt er overwogen om gebruik te maken van een collectief, kleinschalig lage temperatuur (LT)-warmtenet. In het deelgebied Legmeer wordt dit bijvoorbeeld als optie gezien, maar verder onderzoek moet uitwijzen of dit inderdaad een haalbare oplossing is. In 2026 is er een herziening van de transitievisie warmte.

Gerelateerd aan Transitievisie Uithoorn