Warmtekoudenet bedrijventerrein de Zwette

Foto van casus

Op bedrijventerreinen vormen (proces)warmte en koude een substantieel deel van het totale energieverbruik. De opkomst van 5e generatie warmte- en koudenetten (5G WK-net) biedt een intelligente en efficiënte oplossing om deze energie te leveren. GroeneWarmte ondersteunt de Gemeente Leeuwarden bij de ontwikkeling van zo’n 5G WK-net op het bedrijventerrein de Zwette. Ontdek hoe dit project een duurzame toekomst mogelijk maakt voor gemeentes en bedrijventerreinen.

Keuze voor 5G WK-net

Dit netwerk biedt een duurzame en efficiënte oplossing voor de complexe energiebehoeften van diverse bedrijfspanden op het terrein. Gezien de diversiteit in omvang, functie en bestaande installaties van bedrijfspanden, is het essentieel om de huidige warmte- en koudesituatie in kaart te brengen. GroeneWarmte heeft daarom individuele bedrijfsopnames uitgevoerd, wat het fundament vormt voor de ontwikkeling van een collectieve, aardgasvrije oplossing. Verschillende technische ontwerpen zijn overwogen, met de restwarmte van het aanwezige datacenter als voornaamste warmtebron. Een grondige multicriteria-analyse heeft geleid tot de keuze voor het 5e generatie warmte- en koudenet. Hierbij zijn financiële aspecten, CO2-besparingen, leveringszekerheid en impact op het lokale elektriciteitsnet zorgvuldig afgewogen.

Koelen en verwarmen

Het 5G WK-net maakt het mogelijk om op elk moment van het jaar warmte of koude af te nemen, afgestemd op de specifieke behoeften van diverse bedrijven op de Zwette. Deze flexibiliteit is cruciaal gezien de uiteenlopende koel- en verwarmingsprofielen van bedrijven op het terrein.

Toekomstige stappen

Voor ieder bedrijf is een indicatief aanbod opgesteld, gebaseerd op individuele bedrijfsopnames. Deze proactieve benadering biedt bedrijven inzicht in de voordelen van het 5G WK-net in vergelijking met alternatieve systemen zoals lucht-warmtepompen en gasverwarming. De volgende stap is om te ontdekken welke bedrijven graag deelnemen aan het project, waardoor het verder geconcretiseerd kan worden.

Blauwdruk voor andere locaties

Dit project is niet alleen van belang voor de Zwette, maar kan ook als een blauwdruk dienen voor toekomstige initiatieven in de gemeente Leeuwarden en andere locaties in Nederland. We nodigen gemeentes, wijken en buurten uit om samen te werken aan duurzame warmteoplossingen. Wilt u meer informatie of bent u geïnteresseerd in wat GroeneWarmte voor uw project kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op met marijn.vandenheuvel@groenewarmte.com.

Gerelateerd aan Warmtekoudenet bedrijventerrein de Zwette