Warmtenet Bergen op Zoom Havenkwartier

Foto van casus

Het warmtenet in de wijk Havenkwartier wordt gevoed door een warmtekrachtkoppeling gelegen aan de rand van deze wijk.

In Bergen op Zoom wordt warmte geleverd aan ruim 1.000 huishoudens verdeeld over twee wijken. Deze warmte wordt geleverd door Warmtekrachtkoppeling (WKK). Warmtekrachtkoppeling vindt de productie van warmte en elektriciteit die samen en tegelijk plaats. De WKK’s in Bergen op Zoom werken nog op gas, maar er zijn plannen om de warmtelevering te verduurzamen.

Efficiënt met energie door industrie

In Bergen op Zoom is veel industrie aanwezig. Deze industrie gaat steeds efficiënter om met energie en kijkt steeds beter naar reststromen die nog waarde kunnen hebben voor de omgeving. Voor de toekomstige verduurzaming van de warmtenetten in Bergen op Zoom focussen we eerst op warmte uit de industrie. Daarnaast houden we andere technieken zoals aquathermie en aardwarmte in het visier.

Gerelateerd aan Warmtenet Bergen op Zoom Havenkwartier