Warmtenet Bergen op Zoom Havenkwartier

Foto van casus

Het warmtenet in de wijk Havenkwartier wordt gevoed door een warmtekrachtkoppeling gelegen aan de rand van deze wijk.

Naar WKK overstappen

In Bergen op Zoom wordt warmte geleverd aan ruim 1.000 huishoudens verdeeld over twee wijken. Deze warmte wordt geleverd door Warmtekrachtkoppeling (WKK). Bij een warmtekrachtkoppeling vindt de productie van warmte en elektriciteit samen en tegelijk plaats. De WKK’s in Bergen op Zoom werken nog op gas, maar er zijn plannen om de warmtelevering te verduurzamen.

Efficiënt met energie door industrie

In Bergen op Zoom is veel industrie aanwezig. Deze industrie gaat steeds efficiënter om met energie en kijkt steeds beter naar reststromen die nog waarde kunnen hebben voor de omgeving. Voor de toekomstige verduurzaming van de warmtenetten in Bergen op Zoom focust Ennatuurlijk eerst op warmte uit de industrie. Daarnaast worden andere technieken zoals aquathermie en aardwarmte in het vizier gehouden.

CO2-besparing

De duurzaamheid van het warmtenet wordt geïllustreerd in de jaarlijkse gepubliceerde warmte-etiketten. In 2022 heeft dit warmtenetwerk 63,5 kg CO2 per GJ warmte uitgestoten. De besparing t.o.v. de CV-ketel is hiermee -5,0 kg CO2 per GJ (-9%).

Gerelateerd aan Warmtenet Bergen op Zoom Havenkwartier