Warmtenet Céramique

Foto van casus

Warmtenet Céramique verwarmt een deel van de binnenstad van Maastricht met 3 gasgestookte warmtekrachtcentrales.

Warmtenetten in Maastricht

In Maastricht bestaan twee warmtenetten: Noord-West Entree en Céramique. Samen bestaan ze al zo’n 15 jaar en verwarmen ongeveer 2300 woningen en 33 bedrijven. Het warmtenet Céramique levert aan de oostkant van de Maas zo’n 79,000 Gigajoule aan warmte per jaar aan 3500 aansluitingen, waaronder het provinciehuis. Deze warmte wordt geleverd door 3 gasgestookte warmtekrachtkoppelingen.

Blik op de Toekomst

De doelstelling is om in 2030 een CO2 reductie van 70% te behalen op het warmtenet, en in 2040 een CO2-neutraal warmtenet te realiseren. Voor de verdere verduurzaming van dit net wordt gekeken naar restwarmte uit de lokale industrie, zoals de Mosa-fabriek, glasfabriek O-I en de rioolwaterzuivering bij Limmel. Ook worden andere opties zoals aquathermie, ondiepe geothermie, biogas en waterstof overwogen.

Transitievisie Warmte Maastricht

Ook de gemeente ziet meerdere kansen voor warmtenetten, blijkt uit de ‘Transitievisie Warmte 1.0’. Omdat het een relatief oude stad is staan woningen dicht op elkaar en zijn relatief slecht geïsoleerd. Ook is er veel industrie in de regio aanwezig met restwarmtestromen. Dit biedt goede kansen voor warmtenetten. Er wordt ook gekeken naar de implementatie van waterstof maar er wordt verwacht dat dit tot 2030 beperkt blijft tot pilot projecten. Ondanks de mogelijkheden zijn er in de transitievisie nog geen concrete plannen voor de uitbreiding van warmtenet Céramique opgenomen.

Gerelateerd aan Warmtenet Céramique