Warmtenet DEVO Veenendaal

Foto van casus

1250 bewoners van Veenendaal-oost kunnen rekenen op betrouwbare levering van warmte èn koeling in hun woning, geleverd door warmtebedrijf DEVO. Hier wordt sinds 2008 al warmte geleverd aan enkele buurten in Veenendaal

Het bedrijf en het systeem

Duurzame Energievoorziening Veenendaal-Oost B.V. (DEVO) is het lokale energiebedrijf, dat verantwoordelijk is voor de aanleg, de exploitatie en het beheer van de duurzame energievoorziening in de wijk Buurtstede in Veenenedaal. DEVO is als Publiek Private Samenwerking opgericht door de gemeente Veenendaal en Quattro Energie B.V., inmiddels is de gemeente 100% aandeelhouder van DEVO. Het bedrijf voorziet op het moment circa 1.250 woningen en gebouwen van warmte en koeling via een collectief energiesysteem op basis van seizoenopslag van warmte en koude en warmtekrachtkoppeling

Betere isolatie en uitbreiding

Momenteel zijn er bouwactiviteiten gaande naast het Energiehuis (de centrale) van DEVO. De centrale is in 2008 oorspronkelijk ontworpen om 1.250 woningen in Buurtstede van warmte en koude te voorzien. Door steeds betere isolatie van de woningen en daardoor een overschot aan opwekkingscapaciteit, is de centrale tot nu toereikend geweest voor een groter aantal woningen dan in eerste instantie verwacht. Op dit moment zijn circa 1.500 woningen/appartementen hierop aangesloten waarmee de centrale wel op het maximum van zijn kunnen draait. Op dit moment wordt volop gebouwd in Veenendaal, daarmee komt binnen afzienbare tijd het aantal aan te sluiten woningen voor DEVO op ca 2.100 stuks

Verder verduurzamen

De energiecentrale zal hiervoor moeten worden uitgebreid en DEVO heeft ervoor gekozen om de centrale tegelijkertijd ook verder te verduurzamen. De bestaande midden temperatuur warmtepompen ( 2 x 1 Megawatt) worden vervangen door hoge temperatuur warmtepompen ( 2 x 1,3 Megawatt). Dit geeft niet alleen meer capaciteit, maar ook de temperatuur van het water dat uit de warmtepompen komt wordt verhoogd van gemiddeld 50 á 55 graden Celsius naar 75 á 80 graden Celsius. Daarmee kan het tapwater dus ook via de warmtepompen worden opgewekt. Hierdoor zal de gasgestookte WKK (Warmte Kracht Koppeling, deze produceert warmte en elektriciteit) minder worden ingezet. Het gasverbruik van DEVO neemt daardoor af, terwijl de totale productie van warmte (én koude) toeneemt.

Toekomstmuziek

DEVO gaat ook nog een e-boiler plaatsen. DEVO gaat als eerste warmtebedrijf in Nederland een E-Boiler (Electrische boiler) van 1,5 Megawatt plaatsen. Deze E-boiler gaat DEVO allereerst gebruiken als vervanger en aanvulling op de noodzakelijke back-up capaciteit. Op dit moment gebruikt DEVO daar gas gestookte boilers voor. Het huidige gebruik van nu nog gemiddeld 9 % per jaar gaat dan terug naar ca 1 á 2 %. Een belangrijke reductie dus in gasverbruik. Op dit moment bespaart DEVO al zo’n 30 á 35 % CO2 uitstoot, vergeleken met gasgestookte woningen elders in Veenendaal. Na afronding van het complete verduurzamingsproject, zal DEVO circa 60 á 65 % besparen.

Warmtebuffers en flexibiliteit

Warmtebedrijf DEVO en Linthorst Techniek tekenden op dinsdag 17 oktober 2023 de overeenkomst voor de bouw van een innovatieve en duurzame energiecentrale. De nieuwe centrale gebruikt grootschalige warmtebuffering en sterke warmtepompen. De warmtebuffering maakt het mogelijk om warmte op te slaan. Dit brengt veel flexibiliteit met zich mee. De elektrische warmtepompen kunnen namelijk voluit warmte produceren op gunstige momenten. Dat is niet alleen duurzaam, maar levert ook een bijdrage aan congestiemanagement. Door warmte te produceren buiten de spitstijden op het elektriciteitsnet, wordt het net op die momenten ontlast. Tijdens de spitstijden wordt warmte geleverd vanuit de warmtebuffer.

Gerelateerd aan Warmtenet DEVO Veenendaal