Warmtenet Haarlem Schalkwijk

Foto van casus

De gemeente Haarlem werkt aan een duurzame, groene toekomst waarin de stad Haarlem in 2040 aardgasvrij is. De voorbereiding van het warmtenet in Schalkwijk is een van de eerste grote stappen op weg naar een aardgasvrij Haarlem in 2040.

Aanleg warmtenet Meerwijk

In Meerwijk, een wijk in stadsdeel Schalkwijk, werkt de gemeente Haarlem samen met woningcorporaties Ymere en Elan Wonen aan een warmtenet. De eerste leidingen kunnen de komende jaren aangelegd worden als de straten opengaan om het riool te vervangen.

Het warmtenet

De samenwerkende partijen streven naar de ontwikkeling van een publiek warmtenet met warmte-koude-opslag en collectieve warmtepompen. De (collectieve) cv-ketels in de woningen worden dan vervangen door afleversets voor verwarming en warm water in de appartementen. In eerste instantie wordt het warmtenet ontwikkeld voor ruim 5.000 appartementen, verdeeld over verschillende clusters. Naar verwachting kunnen in de toekomst in totaal 12.000 woningen op het warmtenet worden aangesloten.

Warmtestation

Er is een plek gevonden waar het warmtestation kan komen te staan: aan de Europavaart, tussen de flat van de Albert Schweitzerlaan en de flat aan de Aletta Jacobsstraat. Het warmtestation voor Meerwijk wordt ontworpen door architecten en heeft ongeveer de afmeting van een gymzaal. Direct omwonenden zijn uitgenodigd om mee te denken over het ontwerp.

Geld en instemming

Naast een ontwerp is er ook geld en instemming van een deel van de huurders nodig om een definitief besluit te nemen. Er worden landelijke subsidies aangevraagd voor de aanleg van het warmtenet en in sommige flats kunnen huurders meebeslissen over het aansluiten van hun woningen op het warmtenet. De woningcorporaties nemen hierover in 2024 contact op met de huurders. Als alles goed uitpakt weten we eind 2024 of het warmtenet er definitief komt en welke woningen daarop worden aangesloten.

Gerelateerd aan Warmtenet Haarlem Schalkwijk