Warmtenet Leiden

Foto van casus

Het warmtenet in regio Leiden voorziet de wijken Stevenshof, Roomburg en Nieuw-Leyden volledig van warmte; alle gebouwen in deze wijken zijn aangesloten op het warmtenet waarvan Vattenfall de leverancier en eigenaar is. Ook levert Vattenfall warmte aan het Bio Science Park, de wijk Poelgeest in Oegstgeest en aan een aantal flats en bedrijven op De Baanderij in Leiderdorp.

Warmtenet Leiden

De hoofdwarmtebron is de Warmtekrachtcentrale Leiden van Uniper. Deze is echter verouderd, waardoor over enkele jaren industriële restwarmte uit het Rotterdamse havengebied zal worden gebruikt als hoofdbron voor het warmtenet in Leiden. Vattenfall is verantwoordelijk voor de distributie en levering van de warmte aan klanten. Er wordt gestreefd om in 2023 meer dan 10.000 aansluitingen te hebben.

CO2-resultaat warmtenet Leidse regio

In delen van Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest hebben bewoners en bedrijven met warmte 17.172 ton CO2-reductie gerealiseerd, in vergelijking met individuele installaties op gas. Die hoeveelheid kun je vergelijken met wat 8 windturbines van 3 MW op land in een jaar aan uitstoot reduceren.

Verdere verduurzaming

Energiecentrale Uniper wil warmte uit oppervlaktewater toevoegen aan de huidige warmtebronnen in Leiden. Het gaat om extra warmte voor zo’n acht- tot twaalfduizend Leidse huishoudens. Voor de leiding op het voorlopig tracé WarmtelinQ Rijswijk-Leiden, staan gebiedsgesprekken gepland in november en december 2022.

CO2-besparing

De duurzaamheid van het warmtenet wordt geïllustreerd in de jaarlijkse gepubliceerde warmte-etiketten. In 2022 heeft dit warmtenetwerk 42,84 kg CO2 per GJ warmte uitgestoten. De besparing t.o.v. de CV-ketel is hiermee 22,8 kg CO2 per GJ (38%).

Gerelateerd aan Warmtenet Leiden