Warmtenet Lelystad

Foto van casus

Het warmtenet van Lelystad wordt momenteel hoofdzakelijk van warmte voorzien door twee biomassacentrales. Vattenfall werkt samen met HVC aan het aansluiten van duurzame warmtebronnen om met dit warmtenet in 2040 volledig CO2-vrije warmte te leveren, hiervoor zijn subsidies van de Rijksoverheid beschikbaar gesteld.

Warmte uit de centrales in Lelystad

De twee biomassacentrales in Lelystad worden gevoed door houtige reststromen in de vorm van houtchips uit de omgeving. Daarmee werd in 2022 een CO2 reductie van64% ten opzichte van een HR-gasketel gehaald. Vattenfall wil haar warmtenetten uiterlijk in 2040 voeden met volledig CO2 vrije warmte. Voor Lelystad heeft Vattenfall twee scenario’s ontwikkeld om dat doel te bereiken.

Toekomstplannen

Vattenfall heeft twee scenarios uitgewerkt om aan de verduurzaming van dit warmtenet te werken.

Scenario 1: geothermie en WKO

In het eerste scenario worden flink meer woningen op het warmtenet aangesloten. In deze route wordt een aardwarmtebron (geothermie) ontwikkeld, die een groot deel van de warmtevoorziening overneemt van biomassa. Dit maakt het mogelijk om de oudste van de twee biomassacentrales te sluiten. De modernste biomassacentrale blijft wel operationeel maar draait steeds minder uren, omdat andere warmtebronnen een steeds groter deel van de warmtebehoefte invullen.Naarmate het warmtenet verder uitbreidt wordt de geothermiebron aangesloten op een te ontwikkelen seizoensopslag. Met seizoensopslag wordt overtollige warmte van de geothermiebron in de zomer, als de warmtevraag beperkt is, opgeslagen in waterhoudende lagen in de ondergrond. Deze warmte kan dan in de winter, als de warmtevraag hoog is, worden gebruikt. Daarmee wordt de warmte uit de geothermiebron optimaal gebruikt. Nieuwbouw die ook van koeling moet worden voorzien krijgt een aansluiting op een Hybride WKO systeem. Dit lokale WKO systeem (Warmte Koude Opslag) in de nieuwbouwwijk maakt gebruik van de warmte uit de (ondiepe) bodem en levert in de zomer koeling. De warmte die daarbovenop nog nodig is wordt vanuit het stadswarmtenet geleverd.

Scenario 2: aquathermie en restwarmtebronnen op lange termijn

In het tweede scenario worden er slechts zeer beperkt extra woningen op het warmtenet aangesloten. Hierdoor is het moeilijk om een geothermiebron effectief in te kunnen zetten, omdat de geothermiebronnen dan meer warmte zouden leveren dan er nodig is. Naarmate de woningen op het warmtenet beter geïsoleerd worden en voorzien worden van efficiëntere warmte-afgiftesystemen wordt het beter mogelijk om lagetemperatuurbronnen, zoals aquathermie, toe te voegen. Op langere termijn nemen lagetemperatuurbronnen en restwarmtebronnen, zoals van datacenters, een deel van de warmteproductie van biomassa over. De rol van biomassa wordt dan kleiner. Ook in dit scenario wordt de oudste van de twee biomassacentrales gesloten, maar dit zal dan later plaatsvinden dan in scenario 1. De nieuwbouw die nog wordt aangesloten wordt ook hier aangesloten op een Hybride WKO systeem. De piekketels, die alleen bijspringen op hele koude dagen, draaien nu nog op aardgas. Deze zullen in beide scenario’s geschikt gemaakt worden om te gebruiken met van een duurzame brandstof, zoals waterstof, zodat ook de piekbronnen in 2040 volledig CO2-vrij zijn.

CO2-besparing

De duurzaamheid van het warmtenet wordt geïllustreerd in de jaarlijkse gepubliceerde warmte-etiketten. In 2022 heeft dit warmtenetwerk 21,24 kg CO2 per GJ warmte uitgestoten. De besparing t.o.v. de CV-ketel is hiermee 37,26 kg CO2 per GJ (64%).

Gerelateerd aan Warmtenet Lelystad