Warmtenet Sittard – Geleen

In de gemeente Sittard-Geleen heeft Ennatuurlijk twee warmtenetten: Hoogveld en Het Groene Net, waarvan Ennatuurlijk medeaandeelhouder is naast de gemeente. Beide warmtenetten (ook wel stadsverwarming genoemend) leveren duurzamere warmte – en soms ook koude – aan zo’n 1300 woningen en 25 zakelijke klanten.

Warmte uit de regio voor de regio

Warmte uit de regio voor de regio! Precies waar Sittard-Geleen, Beek en Stein goed in zijn. De Provincie Limburg biedt hulp in de ontwikkeling van Het Groene Net en ziet dit als een katalysator in de energietransitie naar het aardgasvrij maken van woningen en kantoren.

Het Groene Net

Het Groene Net in Sittard-Geleen zet zich actief in voor duurzaamheid. Met 73% van de warmte afkomstig van de Biomassa Energiecentrale Sittard (BES) en de rest aangevuld door gasketels in Hoogveld, functioneert het Groene Net als een belangrijke duurzame warmtevoorziening. Warmtenet Hoogveld draagt ook bij, met ongeveer 98% van de warmte afkomstig van de BES en 2% van gasketels in het ketelhuis in Hoogveld, die tevens dienen als piek- en back-upvoorziening.

Een duurzame toekomst

Gerelateerd aan Warmtenet Sittard – Geleen