Warmtenet Sittard – Geleen

Foto van casus

In de gemeente Sittard-Geleen heeft Ennatuurlijk twee warmtenetten: Hoogveld en Het Groene Net, waarvan Ennatuurlijk medeaandeelhouder is naast de gemeente. Beide warmtenetten (ook wel stadsverwarming genoemend) leveren duurzamere warmte – en soms ook koude – aan zo’n 1300 woningen en 25 zakelijke klanten.

Warmte uit de regio voor de regio

Warmte uit de regio voor de regio! Precies waar Sittard-Geleen, Beek en Stein goed in zijn. De Provincie Limburg biedt hulp in de ontwikkeling van Het Groene Net en ziet dit als een katalysator in de energietransitie naar het aardgasvrij maken van woningen en kantoren.

Waar komt de warmte in Sittard-Geleen vandaan?

Het Groene Net werkt hard aan de verduurzaming van Sittard-Geleen. Het Groene Net levert 69% warmte, afkomstig van de Biomassa Energiecentrale Sittard (BES). De rest wordt aangevuld door de gasketels in Hoogveld, die Ennatuurlijk daar ook als piek- en back-upvoorziening gebruiken. Warmtenet Hoogveld levert circa 98% warmte, afkomstig van de BES. 2% komt van gasketels in het ketelhuis in Hoogveld, die ook als piek- en back-upvoorziening dienen.

Een duurzame toekomst

Ennatuurlijk en Het Groene Net doen onderzoek naar het ontsluiten van industriële warmte van het industriecomplex Chemelot. De intentie is om warmte van een van de naftakrakers te benutten en via een nieuw aan te leggen warmteleiding aan de naastgelegen gemeentes Geleen, Stein en Beek te leveren. De ambitie is om Het Groene Net en warmtenet Hoogland binnen vijf jaar aan elkaar te koppelen en meerdere warmtebronnen op Chemelot te benutten.

CO2-besparing

De duurzaamheid van het warmtenet Het groene net wordt geïllustreerd in de jaarlijkse gepubliceerde warmte-etiketten. In 2022 heeft dit warmtenetwerk 5,5 kg CO2 per GJ warmte uitgestoten. De besparing t.o.v. de CV-ketel is hiermee 53 kg CO2 per GJ (91%).

Gerelateerd aan Warmtenet Sittard – Geleen