Warmtenet Trias Westland

Foto van casus

De vraag naar warmte in Westland is groot vanwege de productie van groente, fruit, planten en bloemen. Met aardwarmte kunnen kassen duurzaam verwarmd worden.

Aardwarmte: duurzaam en concurrerend

Benutting van aardwarmte is noodzakelijk voor eenbrede verduurzaming van de energievoorziening van de glastuinbouw. Aardwarmte is van groot belang voor stabiele en concurrerende energiekosten en het kunnen afzetten van topproducten op de internationale markt. Aansluiting op geothermie kan een aantrekkelijke vestigingsvoorwaarde vormen en bijdragen aan een gezonde toekomst voor de Greenport Westland. Warmtenetten, gekoppeld aan duurzame bronnen of restwarmte uit industriële processen, bieden een duurzaam alternatief voor de huidige traditionele praktijk van warmte uit aardgas.

Voor het eerst naar 4km diepte

Niet eerder werd in Nederland geboord naar 4 km diepte voor de winning van aardwarmte. Er zijn in Nederland veel geologische gegevens beschikbaar tot ongeveer 3 km diepte, vanwege de vele olie en gasboringen. Een proefboring naar 4 km diepte was de enige mogelijkheid om harde gegevens te verkrijgen over het potentieel van de Triaslaag. Deze laag op 4 km diepte is ca. 250 miljoen jaar oud. Het klimaat was toen wereldwijd droog en warm en het zeeniveau nog relatief laag. Gedurende het Trias ontstonden veel nieuwe soorten, waaronder de eerste dinosauriërs. De temperatuur van het water in de Trias bedraagt circa 140 graden Celcius.

CO2-besparing

De duurzaamheid van het warmtenet wordt geïllustreerd in de jaarlijkse gepubliceerde warmte-etiketten. In 2023 heeft dit warmtenetwerk 41,4 kg CO2 per GJ levering warmte uitgestoten. De besparing t.o.v. de CV-ketel is hiermee 141 ton/jaar (29 %).

Gerelateerd aan Warmtenet Trias Westland