Warmtenet Zandvoort

Foto van casus

Warmtenetten zijn een goede mogelijkehid om woningen in Zandvoort van het gas af te krijgen en te verduurzamen. Hierbij vormt het bestaande warmtenet een goed uitgangspunt om verder uit te breiden.

Park Duinwijk

In het stationsgebied van Zandvoort ligt de buurt Park Duinwijk. Hier worden 500 woningen voorzien van warmte door het Hoog-temperatuur warmtenet van Ennatuurlijk. Dit warmtenet wordt gevoed door een warmte-kracht koppeling op basis van aardgas.

Uitbreiding

In de transitievisie warmte van de gemeente Zandvoort wordt de mogelijkheid genoemd om huizen aan te sluiten op een warmtenet, met name in dichtbebouwde wijken. Hierbij is het een mogelijkheid om het bestaande net van park Duinwijk uit te breiden naar de wijken Oud-Noord en Nieuw-Noord. Deze uitbreiding en het verdere verduurzamen van het warmtenet moet nog worden onderzocht.

Gerelateerd aan Warmtenet Zandvoort