Warmtenetwerk Maasdijk

Foto van casus

De vraag naar warmte in Westland is groot vanwege de productie van groente, fruit, planten en bloemen. Met aardwarmte kunnen ook de kassen in Maasdijk en omgeving via een warmtenet duurzaam verwarmd worden.

Aardwarmte Maasdijk en HVC

Aardwarmte Maasdijk is een samenwerking tussen warmtecoöperatie Maasdijk en HVC met als doel duurzame warmte voor en met glastuinbouwbedrijven in het Westland te stimuleren en realiseren. Warmtecoöperatie Maasdijk is een samenwerking van kwekers die de noodzaak van verduurzaming onderschrijven en hier de schouders onder willen zetten. Met hun leden gaan ze op zoek naar betaalbare alternatieven waarbij het gebruik van fossiele brandstoffen wordt teruggebracht. Warmtecoöperatie Maasdijk is een samenwerking van ruim 80 glastuinbouwbedrijven met ongeveer 500 hectare areaal in Maasdijk en ‘s-Gravenzande en de Lier.

Warmteclusters

Aardwarmte Maasdijk werkt toe naar de realisatie van diverse warmteclusters in het Westland. Clusters die een eigen aardwarmtebron hebben en voor een groot deel zelfvoorzienend zijn. En nu is het van belang om al deze warmteclusters te koppelen tot een integraal warmtesysteem. De warmteclusters worden als een open systeem aan elkaar gekoppeld, ofwel zijn niet hydraulisch van elkaar gescheiden.

Transportleiding

De aanleg van de transportleiding is onderdeel van het Warmtesysteem Westland (WSW) waarbij verschillende warmtebronnen aan elkaar worden geknoopt om tot een open, onafhankelijk warmtenetwerk te komen. Naast geothermie, het grootste deel, willen de Westlandse telers zo’n 100 MW havenwarmte, biogas en WKK’s inzetten. Daarmee kan ruim 650 miljoen kuub aan aardgasequivalenten worden bespaard, overeenkomend met het jaarlijkse verbruik van een grote Nederlandse stad.

Dit project was niet mogelijk geweest zonder de investering van 5 grootte instellingen. Het is uniek dat zoveel banken en verzekeraars betrokken zijn

Gerelateerd aan Warmtenetwerk Maasdijk