Warmtesysteem Noord Rotterdam

Het warmtenet van Eneco in Rotterdam loopt aan de noordkant van de Maas, inclusief Capelle aan den IJssel.

Warmtenet van Eneco in Rotterdam (Noord)

Er zijn ongeveer 50.000 aansluitingen aan dit netwerk met name door warmte uit de afvalenergiecentrale AVR Rozenburg gevoed wordt. Ook de RoCa-centrale levert warmte aan het warmtenet. Deze wordt voornamelijk ingezet voor de pieklast.

Warmterotonde Zuid-Holland

In de toekomst wordt het warmtenet van Rotterdam naar verwachting verder uitgebreid in het kader van het regionale project “Warmterotonde Zuid-Holland”. Dit project beoogd de realisatie van een ringnet van leidingen die warmtebronnen in de Rotterdamse haven verbindt met afnemers zoals de glastuinbouw in het Westland, maar eveneens woningen en utiliteitsbouw in Zuid-Holland. Vijf partijen te noemen Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie, Provincie Zuid-Holland, Eneco en Warmtebedrijf Rotterdam, hebben hiervoor een intentieverklaring getekend en werken hier samen aan, onder de naam Warmtealliantie Zuid-Holland. De warmtenetten in de steden Rotterdam, Den Haag, Delft, Leiden en Dordrecht kunnen aan elkaar worden gekoppeld tot een groot warmtenet waarop diverse duurzame en industriële restwarmtebronnen worden aangesloten. Nu leveren de AVR, en sinds 2018 ook de raffinaderij van Shell Pernis, warmte aan het warmtenet, maar in de toekomst kunnen ook andere bedrijven in het Rotterdamse havengebied restwarmte gaan leveren.

Aanbod aardgasvrij

Gerelateerd aan Warmtesysteem Noord Rotterdam