Zonthermiepark Dorkwerd

In het noordwesten van de stad Groningen wordt het Zonthermiepark Dorkwerd gebouwd dat het grootste is van Nederland en het derde van Europa. Na realisatie, zal het park warmte leveren aan meer dan 2.600 huishoudens.

Duurzame warmte op een voormalig baggerdepot

Het zonthermieproject in Dorkwerd is een initiatief van Warmtestad, het duurzame nutsbedrijf van de gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen. Dit park wordt gerealiseerd op het voormalige baggerdepot in Dorkwerd, nabij Groningen. Het project omvat de installatie van meer dan 24.000 zonnecollectoren, met een jaarlijks piekvermogen van 37 MWth. Verwacht wordt dat het park in 2023 operationeel zal zijn. Dit park zal voorzien in 25% van de warmtebehoefte van het totale Groningse warmtenetwerk.

De technologie

De zonnecollectoren maken gebruik van een vacuümtechniek, waardoor ze op zonnige dagen efficiënt hoge temperaturen kunnen genereren van tussen de 80 en 85 ºC. Naast het zonthermiepark wordt er ook een dagbuffertank gebouwd om de geproduceerde warmte op te slaan. Hierdoor kan er zelfs ’s nachts warmte geleverd worden. Daarnaast zal er een technisch gebouw worden gerealiseerd waarin de aansturing en het pompsysteem zich bevinden, om het transport van de warmte via het warmtenet te reguleren.

Toekomstplannen

Op dit moment bevindt het project zich in de bouwfase, waarbij de funderingen zijn gelegd en het gebouw wind- en waterdicht is gemaakt. In de komende maanden zullen de elektrische installatie, pompen, dry-coolers en andere elektrische systemen worden geïnstalleerd. De oplevering van het project wordt verwacht in november 2023.

Gerelateerd aan Zonthermiepark Dorkwerd