Informatie over duurzame warmte

Er is steeds meer behulpzame informatie over warmtenetten te vinden. Wij geven graag een overzicht van deze informatiebronnen. Dit geeft u handvatten om de energietransitie op te pakken.

Actualiteiten

Voor actualiteiten en ontwikkelingen in de warmtesector, kunt u onze nieuwspagina raadplegen. In onze uitgebreide zoekfunctie kunt u naar informatieve artikelen en experts zoeken. 

 

Evenementen

Voor evenementen kunt u onze agenda raadplegen. Hier staan onze eigen en aangemelde activiteiten. 

 

Informatiebronnen

In onze wegwijzer voor gemeenten en woningcorporaties staan veel informatiebronnen die ook voor anderen interessant en behulpzaam zijn. Bij de handvatten vindt u hiervan een overzicht aan de hand van de volgende onderwerpen:

– Introductie en informatie over warmtenetten, van A tot Z
– Beleids(studies) warmte en koude
– Data warmte- en koudebronnen
– Wet- en regelgeving warmte
– Subsidie warmtenetten
– Koudenetten en andere koudetechnieken

Bekijk hier het overzicht met deze onderwerpen. 

 

Overige informatiebronnen 


Educatie & opleiding


Opleiding Middelbare Warmte Distributie Techniek 
Alle veranderingen in de energiedistributiewereld vragen om goed opgeleide medewerkers, zeker nu de uitstroom van veel ervaren medewerkers een aderlating is gebleken voor het kennisniveau en de ervaring binnen de bedrijfstak. De opleiding MWDT geeft hier gedegen invulling aan.
Medewerkers van netbeheerders en netwerkbedrijven moeten onderwerpen in een breder technisch perspectief kunnen plaatsen of technische zaken vanuit een bedrijfskundige invalshoek kunnen belichten. Alle snel opvolgende veranderingen vergen dat zij hun kennis en vaardigheden continu moeten uitbreiden. Klik hier voor meer informatie.


Stichting BLEI
De komende decennia spelen warmtenetten een belangrijke rol in de energietransitie. Regionale Opleidingscentra (ROC’s) leiden de vakmensen op die de warmtenetten gaan realiseren en hebben behoefte aan informatie over dit onderdeel van Infratechniek. De leermiddelen en examenproducten hiervoor worden ontwikkeld door Stichting BLEI. Klik hier voor meer informatie.

 

Over Stichting Warmtenetwerk