AEB Amsterdam


AEB Amsterdam
AEB Amsterdam is het duurzame grondstoffen- en energiebedrijf van de metropoolregio Amsterdam. AEB is sinds 2014 verzelfstandigd, met de gemeente Amsterdam als enig aandeelhouder. Bij AEB werken 400 mensen dagelijks aan een schone samenleving. Van de 1,4 miljoen ton afval die AEB jaarlijks verwerkt, wordt 99% omgezet in grondstoffen en energie.

Visie op de energietransitie

Door afval om te zetten in energie en grondstoffen is AEB de grootste opwekker van duurzame energie in Amsterdam. In de regio Amsterdam is al 77% van de duurzame elektriciteit en warmte voor circa 30.000 woningen in Noord en West afkomstig van AEB.

De energietransitie in praktijk

In 2017 produceerde AEB ruim 70% van de totale hoeveelheid duurzame energie (2.766 TJ) binnen de stadsgrenzen van Amsterdam door in onze AEC en HRC afval om te zetten in elektriciteit en warmte. In 2017 heeft AEB in totaal bijna 1 miljard kWh elektriciteit en ruim 900.000 GJ warmte geleverd. De hoeveelheid warmte is de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. Deze toename volgt de vraag van het groeiende stadswarmtenet van Amsterdam.

De hoeveelheid geleverde warmte groeit jaarlijks met ca. 10%. Door de mix van (duurzame) bronnen is 70% van de stadswarmte van Westpoort Warmte volledig klimaatneutraal. Deze vraag zal nog extra stijgen door de koppeling met het Nuon-net aan de andere kant van de stad. In 2017 heeft een enorme groei plaatsgevonden van 25.000 weq naar ca 30.000. Dit resulteert jaarlijks in circa 32.500 ton minder CO2uitstoot ten opzichte van de nu nog standaard fossiele cv-ketel.

Er zijn in 2017 in heel Amsterdam 7.100 nieuwe weq op warmte aangesloten. Het totaal in Amsterdam bedraagt nu 85.000 aangesloten weq. In de huidige plannen gaat het in Amsterdam om ca 50.000 weq tot en met 2022.

Met de gemeente Amsterdam is vanaf 2017 door onze deelneming Westpoort Warmte en partner Nuon Warmte gewerkt aan de verdere invulling van de begin 2017 gesloten Citydeal: ‘Naar aardgasvrije wijken’. Met als doel om Amsterdam voor 2040 aardgasvrij te laten zijn en in 2050 Klimaatneutraal. De ontwikkeling van de stadswarmtenetten levert daaraan een belangrijke bijdrage en AEB fungeert als een voorname (hoofd)bron.Categorie

Exploitant Warmtenet, Warmteproducent
Exploitatie, Beheer


Website

www.aebamsterdam.nl