Aendless Energy


Aendless Energy
Bij Aendless leveren we een bijdrage in de overgang naar duurzame energie voor het verwarmen (en koelen) van woningen en panden. Door onze slimme techniek wekken we onzichtbaar warmte op uit asfaltverhardingen en kunstgras sportvelden. Dit dubbelgebruik zorgt voor minder hinder en meer comfort.

Visie op de energietransitie

We staan voor grote opgaven in de energietransitie naar een gasloze warmtevoorziening. Ook koeling gaat gezien de stijgende temperaturen en betere isolatiewaarden een steeds grotere rol spelen. Systemen met bodemwarmte kunnen in beide behoeften voorzien, maar vragen hoge individuele investeringen en functioneren minder goed of zuinig als gevolg van een onbalans in warmte en koude. Door de slimme techniek van asfalt- en kunstgrascollectoren in combinatie met een collectieve aanpak slaan we meerdere vliegen in een klap. Haalbaar en betaalbaar voor iedereen, zonder grote aanpassingen of hinder als gevolg van luchtventilateren. Een 5e generatie (LT) warmtenet dat uit gaan van lokale bronnen en uitwisseling in balans.

De energietransitie in praktijk

Het verwerven, engineeren, realiseren, exploiteren en onderhouden van warmte- (en koude)systemen met asfalt- of kunstgrascollectoren als bron voor de warmtepomp, in combinatie met een seizoensbuffer. De exploitatie is optioneel maar doen we in een coöperatieve samenstelling met gemeente en afgevaardigden van de gebruikers. Zo blijven zij altijd zeggenschap en controle hebben. Door open en transparant te zijn over kosten en een reële prijs te hanteren (kostprijs+) kunnen we een stabiele, betaalbare prijs garanderen voor de lange termijn. Dit op basis van bewezen en robuuste technieken.

 

 Categorie

Aannemer
Bouw, Realisatie
Exploitant Warmtenet, Warmteproducent
Exploitatie, Beheer
Fabrikant, Leverancier
Financiering
Ingenieursbureau, Dienstverlener
Ontwikkeling


Kernactiviteiten

Warmte
koude
dubbelgebruik
projectmanagement
organisatie
collectief
coöperatief


Website

www.aendless.nl