Astrid Madsen


Astrid Madsen
Als zelfstandige geef ik strategisch advies op het gebied van energie en klimaat. Hierbij ga ik altijd op zoek gaat naar het borgen van de publieke belangen en het verzilveren van kansen. Samen komen we verder.

Visie op de energietransitie

Het aardgasvrij gaan verwarmen is een grote uitdaging waar warmtenetten een belangrijke rol in spelen. Warmtenetten kunnen bijdragen aan een betaalbare transitie, waarbij het hele energie systeem veerkrachtiger en toekomstbestendiger wordt. Dit vraagt wel het samen optrekken en realiseren, niemand kan dit alleen. En het vraagt bereidheid om kosten en baten eerlijk te verdelen.

De energietransitie in praktijk

Ik adviseer diverse publieke partijen bij de energietransitie in het algemeen en de warmtetransitie in het bijzonder, zo ben ik regiocoördinator warmte voor de energieregio Holland Rijnland.Categorie

Ingenieursbureau, Dienstverlener
Overig


Kernactiviteiten

Zelfstandig adviseur op gebied van energie en klimaat