AT Osborne


AT Osborne
Van advies tot uitvoering, AT Osborne adviseurs zijn op hun best bij complexe opgaven met veel belanghebbenden. Wij kennen de betrokken partijen en verbinden hen met elkaar door het overzicht en inzicht te creëren. Dit doen wij voor publieke opdrachtgevers en met een integrale benadering: de bundeling van ambities, opgaven en belangen.

Visie op de energietransitie

AT Osborne zet zich in voor een duurzame leefomgeving met daarin collectieve en individuele warmtevoorzieningen uit hernieuwbare bronnen. Collectieve warmte lijkt op meerdere plekken maatschappelijk optimaal, maar vergt coördinatie. Onze visie is dat verschillende publieke en private partijen daarbij intensief moeten samenwerken met onderling vertrouwen als de basis.

De energietransitie in praktijk

AT Osborne heeft een uitgebreid trackrecord in het van beleid naar uitvoering brengen van grootschalige en complexe opgaven in de bestaande omgeving. In de warmtetransitie werken wij als strategisch adviseur en procesmanagers aan het organiseren van de warmteketen, het verbinden van publiek/private belangen en het begeleiden en inrichten van bestuurlijke/ambtelijke processen. Zo ondersteunen wij publieke partijen en publiek/private samenwerkingen in het coördineren en realiseren van de warmtetransitie.Categorie

Financiering
Ingenieursbureau, Dienstverlener
Ontwikkeling
Overig


Kernactiviteiten

Strategie en governance
Procesbegeleiding
Juridisch advies
Haalbaarheidsstudies
Projectmanagement


Website

https://atosborne.nl/