Balance


Balance
Balance is een bureau dat voor overheden en private sector advisering en projectmanagement verorgt. Energie is één van de sectoren waarin Balance actief is met bijvoorbeeld juridisch advies over handel in CO2-rechten, de implementatie van een risicobeheersingssysteem bij Nuon en het aanpassen van de auditing bij Tennet. Op het terrein van gebiedsontwikkeling werkt het bureau aan duurzame energie en warmte. Effectief samenwerken in de warmteketen is een doelstelling en Balance is dan ook actief betrokken bij verschillende projecten met restwarmte en bestaande warmtenetten. Balance telt in Nederland 350 medewerkers verdeeld over kantoren in Amsterdam, Rotterdam en Arnhem. Het bureau is een dochterbedrijf van Hudson Global. Hudson Netherlands is een zusterbedrijf van Balance.Categorie

Ingenieursbureau, Dienstverlener
Ontwikkeling


Website

www.balance.nl