DL Business Consulting


DL Business Consulting
Advisering in duurzame energie trajecten in de sectoren gebiedsontwikkeling, industrie en zorg.

Visie op de energietransitie

Warmte opwekking/levering zonder gebruik fossiele brandstoffen is een belangrijk fundament in de ontwikkelingen naar een CO2 neutrale energielandschap.

De energietransitie in praktijk

Energiebesparing onderzoeken, haalbaarheid studies in gebiedsontwikkelingen met een duurzame ambitie, en project management in realisatie van te nemen maatregelen c.q. energie infra projecten/trajecten.Categorie

Ingenieursbureau, Dienstverlener
Overig


Kernactiviteiten

Advisering in duurzame energie projecten