Dutch Boosting Group


Dutch Boosting Group
Dutch Boosting Group is voor overheden en organisaties partner voor advies en projectmanagement van uitdagende projecten. We combineren een vaste methodiek (Systems Engineering), inhoudelijke kennis en vaardigheid met een betrokken en open houding. Met onze aanpak zorgen we vanuit verschillende rollen voor overzicht en duidelijkheid in grote projecten.

Visie op de energietransitie

Ons energiesysteem is in transitie. Er is een toename in de lokale productie van hernieuwbare energie en gelijktijdig een zoektocht naar alternatieve duurzame energiebronnen. Van centraal opgewekte energie, gedistribueerd door ons energienet zullen we een overgang doormaken naar een semi-decentraal netwerk van bijvoorbeeld ook collectieve warmte. Daarbij wordt ook lokaal hernieuwbare energie geproduceerd, opgeslagen en beschikbaar gemaakt. Dit is geen gemakkelijke overgang, omdat bij de productie, opslag, distributie en het gebruik van energie meerdere belangen en functies elkaar beïnvloeden op verschillende schaalniveaus.

De energietransitie in praktijk

De energietransitie is een goed voorbeeld van een complex vraagstuk, waarop wij bij Dutch Boosting Group onze expertise in systeemdenken, kennis en netwerk kunnen loslaten. Wij helpen verschillende opdrachtgevers als gemeenten en provinciën in hun opgaves in de energie- en warmtetransitie. We stellen de klantvraag centraal en helpen opdrachtgevers om projecten door een expliciet, herleidbaar en iteratief proces te realiseren. We helpen opdrachtgevers met Systems Engineering, maar ook met Omgevingsmanagement, Participatietrajecten, Projectmanagement en Technisch Management.
 Categorie

Bouw, Realisatie
Ingenieursbureau, Dienstverlener
Overig


Kernactiviteiten

Systems Engineering
Integraal Projectmanagement in fysieke leefomgeving


Website

www.dutchboostinggroup.nl