GroeneWarmte


GroeneWarmte
GroeneWarmte gelooft in een wereld zonder gebruik van fossiele brandstoffen in het warmtedomein. Om dat te bereiken hebben warmtenetten maximale flexibiliteit nodig voor een gegarandeerde zero-emission CO2-prestatie.

De energietransitie in praktijk

De strategie van GroeneWarmte is tweeledig:

1. Het verbinden van duurzame bronnen in een duurzaam warmtenet voor de levering van warmte en koude aan bestaande of nieuwbouwwoningen en gebouwen. 
i.      We kijken integraal naar de behoefte van het energiesysteem en maken een toekomstgericht ontwerp. 
ii. Integrale aspecten zijn o.a. koeling, netcapaciteit, flexibiliteit én 
iii. De benodigde gebouwmaatregelen voor bepaalde temperatuur niveaus. 
iv. Met onze slimme ontwerpsoftware ontwerpen we warmtesystemen en het tracé voor warmtenetten.

2. Door flexibiliteit creëren voor bestaande en nieuwe warmtenetten, door inpassing van opslag met slimme digitale sturing, dit onder de voorwaarde van efficiënte en betaalbare koppeling tussen aanbod en vraag. Dit doen we door:
i. De warmtevraag slim af te stemmen op de beschikbaarheid van duurzame energie én 
ii. de beschikbaarheid van netcapaciteit kan een enorm flexibiliteitspotentieel ontwikkeld worden. 
iii. We inventariseren de haalbaarheid van diverse flexibiliteitsmogelijkheden. 
iv. Oplossingen die we bieden zijn o.a. opslag, power to heat (P2H), en slimme software. 
v. De software maakt voorspellingen van de energievraag, het aanbod, en de energieprijzen. Onderstaand screenshot van actieve sturing op de onbalansmarkt. 

 Categorie

Bouw, Realisatie
Ontwikkeling
Vakgebied


Website

www.groenewarmte.com