Energie voor Elkaar


Energie voor Elkaar
Energie voor Elkaar is een platform van samenwerkende bedrijven met een gezamenlijk doel: versnellen van de energietransitie door ontwikkeling, realisatie en exploitatie van slimme groene warmtenetten en duurzame bronnen t.b.v. warmte. Overheden, bedrijfsleven, warmtevragers en warmteaanbieders brengen wij samen. Energie voor Elkaar helpt bij het oprichten en exploiteren van lokale warmtebedrijven die daadkrachtig en slagvaardig in de eigen regio warmtenetten ontwikkelen. Met kennis, begeleiding en investeringen bouwen we in Nederland het grootste portfolio van slimme, groene Warmtenetten die worden gevoed door duurzame warmtebronnen.

Visie op de energietransitie

Binnen de klimaatopdracht om te komen tot een duurzame economie, heeft Energie voor Elkaar gekozen voor het onderwerp warmte in de gebouwde omgeving. Een groot deel van de energievraag in de gebouwde omgeving is een vraag naar warmte. Het bieden van een alternatief voor aardgas is de uitdaging. We realiseren daarvoor een nieuwe duurzame infrastructuur. Als bron voor onze warmte maken we gebruik van bijv. zonne-energie, windenergie, restwarmte uit de industrie, warmte uit rioolwater, biogrondstof en aardwarmte. We beginnen door de bron “aardgas” te vervangen door een alternatief dat nu al duurzamer is en ontwikkelen door zodat steeds de nieuwste meest duurzame bron kan worden aangeschakeld. Zo realiseren we direct klimaatwinst en verduurzamen we steeds verder. Door de kwaliteit van de samenwerkende bedrijven, de duurzaamheidsambitie, haalbaarheid en betaalbaarheid willen we de eerste keuze zijn voor bewoners, bedrijven, overheden, organisaties en ontwikkelaars om met ons mee te doen.

De energietransitie in praktijk

We staan voor een enorme uitdaging. We hebben aan de ene kant nieuwe duurzame warmtebronnen nodig om de functie van het aardgas te vervangen. Tegelijkertijd moeten we een nieuwe warmte-infrastructuur aanleggen. De steeds veranderende omgeving vormt ook een uitdaging en zorgt ervoor dat we als platform wendbaar blijven en steeds nieuwe kansen zien om waarde toe te voegen aan onze gezamenlijke opdracht om aardgasvrij te worden. De techniek voor duurzame warmtebronnen is nog volop in ontwikkeling, maar aan de andere kant is de aanleg van de nieuwe infrastructuur ook een klus die jaren gaat kosten en we kunnen niet wachten. Dat hebben we dus ook niet gedaan. We hebben al diverse warmtenetten en warmtebronnen ontwikkeld en in gebruik genomen en bouwen elke dag verder aan onze nieuwe duurzame toekomst. Samen met iedereen die onze visie deelt en samen met ons de energietransitie vooruit wil helpen.  Categorie

Bouw, Realisatie
Exploitant Warmtenet, Warmteproducent
Exploitatie, Beheer
Fabrikant, Leverancier


Kernactiviteiten

Groene warmte
Energietransitieversnelling
Slimme warmtenetten
Bio-energiecentrales
Biomassa


Website

www.energievoorelkaar.nu