Energie voor Elkaar


Energie voor Elkaar
Energie voor Elkaar is een bedrijf waarin aangesloten organisaties en warmtebedrijven elkaar versterken en samenwerken. Energie voor Elkaar is de verbindende schakel die de contacten onderhoudt met gemeentelijke, provinciale en landelijke overheid en collega-organisaties of burgerinitiatieven die hetzelfde doel nastreven. Overheden, bedrijfsleven, warmtevragers en warmteaanbieders brengen wij samen. Want de kracht van samenwerken gaat ons helpen om de energietransitie te versnellen. Energie voor Elkaar helpt bij het oprichten en exploiteren van lokale warmtebedrijven die daadkrachtig en slagvaardig in de eigen regio warmtenetten ontwikkelen en zo de energietransitie aanjagen. Met kennis, begeleiding en investeringen bouwen we in Nederland het grootste portfolio van slimme, groene Warmtenetten die worden gevoed door duurzame warmtebronnen.

Visie op de energietransitie

Energie voor Elkaar ziet in dat slimme, duurzame warmtenetten een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzamere toekomst, met name in de dichtbebouwde omgeving. We realiseren daarvoor een nieuwe infrastructuur die duurzaam is. Als bron voor onze warmte maken we nu al gebruik van bijv. zonne-energie, windenergie, restwarmte, biobgrondstof en aardwarmte. Deze duurzame warmtebronnen zijn nu al beschikbaar en kunnen nu al worden ingezet. Zo boeken we nu al milieuwinst. Als nieuwe technieken voor verwarming beschikbaar komen, kunnen die als bron worden aangesloten op het warmtenet. Gebruikers van het slimme, groene warmtenet zijn er daardoor van verzekerd dat zij nu al klimaatwinst realiseren en altijd de beschikking hebben over de duurzaamste beschikbare verwarming in de omgeving. De vrije keuze van de gebruiker staat voorop, maar door onze kwaliteit en duurzaamheid, haalbaarheid en betaalbaarheid willen we de eerste keuze zijn voor bewoners, bedrijven, overheden, organisaties en ontwikkelaars.

De energietransitie in praktijk

Afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van de voorbereidingen voor de start van Energie voor Elkaar, als organisatie die het verschil maakt in de energietransitie in Nederland. Energie voor Elkaar wordt gevormd door een netwerk van bedrijven, die met elkaar samenwerken om de energietransitie te kunnen versnellen. Met elkaar ontwikkelen en realiseren deze bedrijven slimme groene warmtenetten: van greenfield ontwikkeling tot en met de exploitatie van een warmtenet.

Per 10 februari gaat Energie voor Elkaar een nieuwe fase van ontwikkeling in. Asper Investment Management heeft een fonds opgericht met de naam Dorothea, ter ondersteuning van investeringen door Energie voor Elkaar. Het fonds wordt ondersteund door vooraanstaande institutionele investeerders. Met dit fonds worden investeringen in grootschalige ontwikkelingen vereenvoudigd en dit draagt daardoor in hoge mate bij aan de ambitie van Energie voor Elkaar om de energietransitie te willen versnellen.

Voor Energie voor Elkaar betekent dit dat de activiteiten en projecten vanuit de portefeuille MPD Groene Energie in Energie voor Elkaar zijn ondergebracht, zodat vanuit Energie voor Elkaar deze en nieuwe projecten ten behoeve van de Nederlandse energietransitie kunnen worden ontwikkeld. Samen willen we een verschil maken, met de middelen die vanuit het fonds beschikbaar worden gesteld gaan we samen verder innoveren door te doen!

 

Onze visie
Energie voor Elkaar ziet in dat slimme, duurzame warmtenetten een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzamere toekomst, met name in de dichtbebouwde omgeving. Om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken, hebben we in het klimaatverdrag afgesproken de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C. In Nederland hebben we ook besloten dat we in 2050 aardgasvrij zijn. De grote vraag is: hoe zorgen we ervoor dat we van het aardgas loskomen terwijl alle 8.000.000 woningen én alle bedrijven, fabrieken, kantoren, scholen en ziekenhuizen behaaglijk blijven? Hoe zorgen we dat we kunnen blijven koken en dat we blijven beschikken over warm water om te douchen?

We staan voor een enorme uitdaging. We hebben aan de ene kant nieuwe duurzame warmtebronnen nodig om de functie van het aardgas te kunnen vervangen. Tegelijkertijd moeten we een nieuwe warmte-infrastructuur aanleggen. De techniek voor duurzame warmtebronnen is nog volop in ontwikkeling, maar aan de andere kant is de aanleg van de nieuwe infrastructuur ook een klus die jaren gaat kosten en we kunnen niet wachten. We moeten vandaag aan de slag en er alles aan doen om de klimaatdoelstellingen te realiseren.

 Categorie

Bouw, Realisatie
Exploitant Warmtenet, Warmteproducent
Exploitatie, Beheer
Fabrikant, Leverancier


Kernactiviteiten

Groene warmte
Energietransitieversnelling
Slimme warmtenetten
Bio-energiecentrales
Biomassa


Website

www.energievoorelkaar.nu