Energiedamwand Nederland BV


Energiedamwand Nederland BV
Energiedamwand Nederland is een samenwerking tussen Gooimeer BV (sinds 1976 de specialist op het gebied van o.a. stalen damwanden) en CRUX Engineering BV (een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van geotechniek, geohydrologie, bodem en bodemenergie).

Visie op de energietransitie

De uitvoerbaarheid en schaalbaarheid zijn twee van de grote krachten van de Energiedamwand. Omdat Nederland rijk is aan waterwegen en een relatief hoge grondwaterstand kent, is de potentiële warmte-energie nagenoeg overal beschikbaar. Omdat damwanden daarnaast wereldwijd worden toegepast in kadeconstructies is het toepassingsgebied niet enkel gelimiteerd tot Nederland. Een ander groot voordeel is de mogelijkheid om ook bestaande stalen damwanden thermisch te activeren met een zogenoemde voorzet-element, zodat ook de kadeconstructies die nog niet aan vervanging toe zijn, toch op dezelfde manier als de Energiedamwand gebruikt kunnen worden. . Zo kunnen de Energiedamwanden een substantiële bijdrage leveren aan de energietransitie en door de hoge SCOP wordt het elektriciteitsnet minder belast dan bij "vergelijkbare" bronnen en zo levert het product ook een duidelijke positieve bijdrage aan de netwerkcongestie.

De energietransitie in praktijk

In 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af, en in 2030 moet dit 1,5 miljoen bestaande woningen zijn. Dat betekent dat binnen afzienbare tijd het percentage duurzame warmte flink omhoog moet. Gelukkig is de potentie van Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO) gigantisch door de vele rivieren, meren en kanalen die Nederland rijk is. Het toepassen van de Energiedamwanden in onze vele kademuren heeft dus een grote impact op de vordering van de klimaatdoelstellingen. Door het systeem mee te nemen bij geplande vervangingswerkzaamheden of bij de bouw van nieuwe kadeconstructies met stalen damwanden, kan in potentie morgen al de thermische energie ontsloten worden voor de omgeving.
Parallel aan het verbeteren en toepassen van de Energiedamwand, is Energiedamwand NL bezig met het ontwikkelen en uitbreiden van de energie-geotechniek beroepsgroep. Zo is er een intensieve samenwerking met de Technische Universiteiten Delft en Eindhoven.
 
Kortom: Door bijna dagelijks de mogelijkheden van de stalen damwanden te promoten, via social media, beurzen en presentaties, signaleren we aan de lopende band nieuwe kansen voor de energietransitie.Categorie

Bouw, Realisatie
Fabrikant, Leverancier
Ingenieursbureau, Dienstverlener


Kernactiviteiten

Ontwerp en leverantie van energiedamwanden


Website

www.energie-damwanden.nl