Energie VanOns


Energie VanOns
Energie VanOns is een groene energieleverancier gevestigd in Groningen. Energiecoöperaties zijn onze lokale energieproducenten. Samen met de aangesloten coöperaties ontwikkelen we projecten op het gebied van zon, wind en warmte.

Visie op de energietransitie

Energie VanOns gelooft in de kracht van lokaal en helpt coöperaties bij het lokaal opwekken en leveren van (collectieve) warmte.

De energietransitie in praktijk

Energie VanOns biedt coöperaties die willen starten met warmteproductie advies op maat en is dienstverlener als het gaat om de administratieve afhandeling van warmteklanten. Energie VanOns participeert in samenwerkingsverbanden die zich inzetten voor versterking van de rol van coöperaties in de warmtetransitie, zoals Buurtwarmte Energie Samen.Categorie

Overig
Overig


Kernactiviteiten

Energie VanOns: groene energieleverancier v.d. lokale energiecoöperaties


Website

https://energie.vanons.org/