Essent


Essent
Essent Energy Infrastructure Solutions richt zich op het ontwikkelen van efficiënte, duurzame en integrale energiesystemen voor de gebouwde omgeving. Belangrijk onderdeel is de collectieve warmte- en koudevoorziening. Daarnaast biedt Essent andere producten en diensten, zoals zonnepanelen en slimme laadoplossingen. Het energiesysteem is uitermate flexibel en wordt volledig digitaal aangestuurd.

Visie op de energietransitie

"Collectieve warmte-koudesystemen zullen een belangrijke rol spelen bij het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Om de potentie van collectieve warmte-koudesystemen in Nederland tot volle wasdom te laten komen, is het belangrijk de wensen en positie van de klant centraal te stellen. Essent's moederbedrijf E.ON heeft in Europa veel ervaring opgedaan met zogeheten vijfde generatie warmtenetten. Deze lage temperatuur warmte- en koudenetten zijn flexibel, efficiënt en duurzaam. Maar bovenal zijn ze intelligent, en benutten ze alle beschikbare omgevingsenergie. Essent ontwikkelt in Nederland deze vijfde generatie warmtenetten en wil hiermee een belangrijke bijdrage leveren aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving."

De energietransitie in praktijk

Bij Essent willen we onze omgeving stap voor stap duurzamer maken. Essent Energy Infrastructure Solutions richt zich op het ontwikkelen van efficiënte, duurzame en integrale energiesystemen voor de gebouwde omgeving.

Onze vijfde generatie warmte- en koudesystemen:
– richten zich op het uitwisselen van energiestromen op basis van vraag en aanbod
– brengen vraag en aanbod van warmte en koude in balans dankzij een slimme digitale laag
– zijn gecombineerd met lokale E-opwekking en slimme EV en optimaliseren alle energiestromen in 1 intelligent systeem
– werken met decentrale warmtepompen
– benutten alle lokale energiebronnen
– leveren warmte en koude via één net
– maken seizoensopslag mogelijk door bijvoorbeeld warmtekoudeopslag (WKO)Categorie

Bouw, Realisatie
Exploitant Warmtenet, Warmteproducent
Exploitatie, Beheer
Financiering


Kernactiviteiten

Warmteleverancier
Koudeleverancier
Energy Infrastructure solutions


Website

www.essent.nl