&Flux


&Flux
&flux is een impactgedreven bedrijf uit Rotterdam met ervaren professionals die zich inzetten voor de energietransitie. Wij bouwen aan de verschillende schakels en fases in de waardeketen, als onafhankelijke procesregisseur, dat is wat ons drijft.

De energietransitie in praktijk

De energietransitie in de gebouwde omgeving en industrie is complex. Het gaat verder dan enkel ‘plug & play’ uitfaseren van fossiele energiebronnen. Wij doorgronden de technische uitdagingen van de energietransitie en overzien het krachtenveld van spelers met soms tegengestelde belangen. In de praktijk helpen onze klanten om vanuit een visie naar realisatie te komen. Dit doen wij op strategisch, tactisch en uitvoeringsniveau in de vorm van programma’s en projecten. Met onze producten bieden wij handelingsperspectief op bestuurlijk en ambtelijk niveau. Als onafhankelijke en betrouwbare procesregisseur verbinden wij in dialoog en werken wij naar een gedragen visie tot realisatie.Categorie

Ingenieursbureau, Dienstverlener
Ontwikkeling


Kernactiviteiten

Wij beheersen het proces voor elke fase in de keten:
Energietransitievisie: programma- en innovatiemanagement
Plan van aanpak opstellen op projectniveau
Bronnenstrategie: elektriciteit / warmte en koude
Gebiedsaanpak: plan van aanpak incl. omgevings- en stakeholdermanagement
Wijkuitvoeringsplan