&Flux


&Flux
&Flux werkt aan een toekomstbestendig Nederland. Circulair, duurzaam en resilient. Wij willen de wereld stap voor stap veranderen.Wat onmogelijk lijkt voor een individuele organisatie, maken wij mogelijk door gezamenlijk aan een voorstelbare toekomst te werken. Nieuwe waardeketens bouwen, dat is wat ons drijft. Daarbij zijn we niet bang voor onzekerheid of complexiteit, want daarin zit hem nou juist vaak de oplossing.

De energietransitie in praktijk

In de praktijk betekent dit dat verschillende organisaties coalities vormen. Ze worden samen een keten die waarde creëert. We zitten namelijk samen in een transitie naar een waardegedreven, circulaire en ‘schone’ economie.Categorie

Overig
Overig


Kernactiviteiten

Energietransitie
Grondstoffentransitie
Klimaatadaptatie
Circulaire economie