Gasunie New Energy


Gasunie New Energy
Wij richten ons op het opschalen van innovatieve, duurzame energieoplossingen. Hierbij kijken we niet alleen naar de technologie, maar ook naar nieuwe manieren van samenwerking. Gasunie wil vanuit haar publieke rol en op basis van haar kennis en expertise op het gebied van gas bijdragen aan het welslagen van de energietransitie. New Energy geeft daar invulling aan.

Visie op de energietransitie

Warmtenetten zullen een belangrijke rol gaan spelen in de verduurzaming van de warmtevoorziening in onze huizen en gebouwen. Ze bieden grote mogelijkheden, maar ze kunnen niet zomaar overal aangelegd worden. Essentieel is dat vraag en aanbod van warmte bij elkaar kunnen komen. Er moeten diverse warmtebronnen en voldoende afnemers aanwezig zijn, zoals woningen, gebouwen of kassen.

De energietransitie in praktijk

De rol die Gasunie voor zich zelf ziet weggelegd is als ontwikkelaar en exploitant van grootschalige warmtetransportnetten. Zo werkt Gasunie samen met partners aan de ontwikkeling van de Warmterotonde Zuid-Holland en doen wij samen met partners een haalbaarheidsonderzoek naar een warmteleiding tussen de Eemsdelta en de stad Groningen.Categorie

Bouw, Realisatie
Exploitant Warmtenet, Warmteproducent
Exploitatie, Beheer
Ontwikkeling


Kernactiviteiten

Ontwikkeling duurzame energie projecten.


Website

www.gasunienewenergy.nl