Gelders Warmte Infrabedrijf


Gelders Warmte Infrabedrijf
Het Gelders Warmte Infrabedrijf ontwikkelt, realiseert, exploiteert en financiert warmtenetten samen met de Gelderse gemeenten.

Visie op de energietransitie

Door samenwerking kunnen we de warmtenetten standaardiseren, daardoor goedkoper/efficiënter maken, waardoor de businesscase ten opzichte van aardgas en ook individuele warmtepompen interessanter wordt. Tevens vinden wij dat warmtenetten aanzienlijk kunnen bijdragen aan het adresseren van de congestieprobelemen op de elektriciteitsnetten. De gemeenten staan aan de lat voor het aardgasvrij maken van hun gemeente. Daarom is het essentieel dat zij zelf de regie kunnen nemen, kennis moeten opbouwen samen met marktpartijen en zelf moeten kunnen investeren in de warmtenetten in hun eigen gemeente.

De energietransitie in praktijk

Het GWIB heeft twee rollen:

  • Het investeert samen met een lokale gemeente in een lokaal warmte infrabedrijf.
  • Het GWIB levert kennis, kunde en capaciteit over warmtenetten door gebruik te maken van de expertise over warmtenetten bij haar aandeelhouders Provincie Gelderland, Oost-NL en Firan.


Categorie

Bouw, Realisatie
Exploitant Warmtenet, Warmteproducent
Exploitatie, Beheer
Financiering
Ontwikkeling


Kernactiviteiten

Ontwikkeling
Realisatie
Exploitatie
Publieke warmtenetten


Website

www.gwib.nl