Gemeente Alphen aan den Rijn


Gemeente Alphen aan den Rijn
Alphen aan den Rijn is een vitale 100.000+ gemeente waar het goed leven, wonen en werken is. In 2050 wil Alphen aan den Rijn energieneutraal, circulair en klimaatbestendig zijn. Dit doen we samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners.

Visie op de energietransitie

In het warmteprogramma werkt gemeente Alphen aan den Rijn uit, hoe de transitie naar duurzame warmte wordt gerealiseerd. Collectieve warmte-oplossingen spelen daar een belangrijke rol in. Niet alleen lokaal, maar ook regionaal.

De energietransitie in praktijk

De gemeente heeft de regierol in de overstap naar duurzame warmte. Zij ontwikkelt in samenwerking met diverse partijen en organisaties de warmtevisie, brengt de betrokken partijen bij elkaar en betrekt inwoners en ondernemers in wijken en buurten.Categorie

Bouw, Realisatie
Overheid


Kernactiviteiten

Een groene gemeente met lef!


Website

www.alphenaandenrijn.nl