Gemeente Gorinchem


Gemeente Gorinchem
Gorinchem is een stad met historie. De stad ligt in de provincie Zuid-Holland en heeft ruim 37.000 inwoners. In het centrum ligt de goed bewaarde vestingstad. Gorinchem ligt aan de rivieren de Linge en de Boven-Merwede en aan een kruispunt van rijkswegen (A27 en A15). Gemeente Gorinchem heeft een college met veel oog voor duurzaamheid.

Visie op de energietransitie

"De gemeente kiest voor een duurzaam Gorinchem en zet zich actief in om dit te bereiken. Duurzaam betekent dat we zuinig moeten zijn op de aarde en dus op onze leefomgeving. In Gorinchem werken we samen met inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en lokale energiecoöperaties aan een duurzame en klimaatadaptieve stad en dragen we bij aan een beter klimaat. Om de CO2-uitstoot te beperken moeten we anders met onze beschikbare energie om gaan. Het vereist energiebesparingen, het overschakelen van fossiele naar duurzame bronnen en het opwekken van hernieuwbare energie. Dat is de ‘energietransitie’ waar ook gemeente Gorinchem aan werkt. "

De energietransitie in praktijk

Gemeente Gorinchem werkt samen met gemeente Molenlanden aan de Regionale Energiestrategie (RES). In de RES staat de ambitie om fors in te zetten op wind- en zonne-energie. Daarnaast werk de gemeente aan het opstellen van een Transitievisie warmte (TVW). Per wijk wordt bekeken wat de meest geschikte duurzame warmteoplossing is. De komst van een warmtenet in de Gildenwijk in Gorinchem is het eerste wijkuitvoeringsplan. In de 1e fase van het project worden bijna 1.000 huurwoningen vanaf 2022 aangesloten op het warmtenet. De gemeente werkt voor de realisatie hiervan nauw samen met woningcorporatie Poort6, duurzaam energie- en afvalbedrijf HVC, Waterschap Rivierenland, netbeheerder Stedin en provincie Zuid-Holland.

 Categorie

Overheid
Overig


Kernactiviteiten

Gemeente
Duurzaam
Aardgasvrij
Alblasserwaard


Website

www.gorinchem.nl