Gemeente Gouda


Gemeente Gouda
Gemeente met als uitdaging in 2040 een CO2-neutraal energiesysteem te realiseren.

Visie op de energietransitie

Lastige BC op eindgebruikerskosten en risico incl. afweging MT of (Z)LT net, mede door snelle opkomst individuele oplossingen, beperkte ruimte boven- en onder de grond, zakkende bodem, afwisseling verschillende typen bebouwing en verschillende natuurlijke momenten vervangen huidige warmtevoorziening (incl. tapwater), geen HT bronnen. Inrichting governance en publiek eigenaarschap is nog een uitdaging. Als collectief, dan waarschijnlijk kleinschalig geoptimaliseerd op gelijksoortige bebouwing. Variërend tussen de 150 - 800 weq's. Bewoners en meer in het algemeen woning/gebouweigenaren essentieel voor draagvlak verduurzaming.

De energietransitie in praktijk

Woning/gebouweigenaren bij elkaar brengen en buurtinitiatieven en deze ondersteunen vanuit de gemeente. Overal eerst starten met isoleren en nadenken over een collectieve voorziening die past bij een te verwachten isolatieniveau (en daarmee warmte (en eventueel koude)_ vraag en aanlevertemperatuur. Afhankelijk van voorkeuren in de buurt temp. net bepalen (MT met weinig impact op de woning of (Z)LT met meer impact). Uiteindelijk mede een eindgebruikers (prijs)vraag en risico afweging.Categorie

Overheid
Overig


Kernactiviteiten

Energietransitie gebouwde omgeving


Website

www.gouda.nl