Havenbedrijf Rotterdam N.V.


Havenbedrijf Rotterdam N.V.
Havenbedrijf Rotterdam N.V. beheert, exploiteert en ontwikkelt het Rotterdamse haven- en industriegebied en is verantwoordelijk voor het handhaven van een veilige en vlotte afhandeling van de scheepvaart. We zijn trots op de haven van nu en creëren samen met onze partners de haven van de toekomst. Met vooruitziende blik, streven we naar een klimaatvriendelijke, inclusieve én veilige haven.

Visie op de energietransitie

Rotterdam heeft een belangrijke functie als energiehaven van Noordwest-Europa. We zijn op weg naar een CO2-neutrale haven met import en doorvoer van ook steeds meer duurzame energiedragers en producten. Dit vraagt er ook om dat we efficiënt om gaan met energie en reststromen. Dit doen we onder andere door warmte van de havenindustrie te gebruiken om woningen en straks ook kantoren en kassen te verwarmen. Deze ontwikkelingen vragen de komende jaren veel nieuwe infrastructuur en verzwaring van het stroomnet.

De energietransitie in praktijk

We zijn bereid te investeren in de benodigde warmte-infrastructuur en zijn dagelijks in overleg met stakeholders en ketenpartners in de regio om de uitkoppeling van restwarmte mogelijk te maken.Categorie

Bouw, Realisatie
Exploitatie, Beheer
Financiering
Ontwikkeling
Overheid


Kernactiviteiten

Havenontwikkeling
Havenexploitatie
Havenbeheer
Scheepvaartbegeleiding


Website

www.portofrotterdam.com