Hita Warmte


Hita Warmte
Wij werken aan publieke warmtenetten, voor steeds meer wijken zonder aardgas. We nemen het voortouw, als de partner die zorgt dat partijen bij elkaar komen, samenwerken en voortgang blijven maken. We brengen mensen in beweging, zetten de schop in de grond en zorgen dat het warmtenet er écht komt. Samen gaan we aan de slag en krijgen we duurzame warmte voor elkaar.

Visie op de energietransitie

Aardgasvrije wijken bereik je één voor één, met een gebiedsgerichte aanpak en een eerlijk verhaal. Wij jagen de warmtetransitie aan, door gemeentes, aannemers en de wijk in beweging te krijgen, en te zorgen dat het warmtenet er écht komt. Wij geloven in samen de schouders eronder, voor de toekomst van ons allemaal. De warmtetransitie waar wij aan werken is er één van gewoon doen, je neus stoten en stug doorgaan.

De energietransitie in praktijk

Ambitieuze klimaatdoelen hebben is goed. Aan de slag gaan en concrete stappen zetten is beter. Hita werkt aan aardgasvrije wijken als projectleider, procesbegeleider of stakeholdermanager. Daarbij mag je initiatief, daadkracht en resultaat van ons verwachten. De tijd van praten is voorbij. Hita doet het.Categorie

Bouw, Realisatie
Exploitant Warmtenet, Warmteproducent
Exploitatie, Beheer
Financiering
Ingenieursbureau, Dienstverlener
Ontwikkeling
Overig


Kernactiviteiten

Publiek warmtenet
Onafhankelijke wijkaanpak
Ketensamenwerking
Warmtebedrijf


Website

www.hita.nl