Invest-NL


Invest-NL
Invest-NL is gemandateerd door het Ministerie van Financiën om een aantal belangrijke maatschappelijke transities te financieren, waaronder de energietransitie. Dit doen wij altijd vanuit een impact perspectief. Daarnaast is Invest-NL door het Ministerie van Economische Zaken gemandateerd om middels marktontwikkeling, propositiebegeleiding en marktonderzoek de gekozen transities te versnellen.

Visie op de energietransitie

Invest-NL wil helpen de energietransitie te versnellen middels investeringen en business development. De warmtetransitie is hierin een belangrijk focusgebied, waarin wij voor zowel individuele als collectieve oplossingen een belangrijke rol zien. Om doelen voor collectieve warmtetransitie te behalen is grote versnelling nodig. Hier wil Invest-NL graag aan bijdragen.

De energietransitie in praktijk

Invest-NL Capital acteert middels investeringen met een sterke focus op maatschappelijke impact. Daarnaast helpt Invest-NL Business Development om knelpunten uit de markt te halen en kennis over de transitie te verbreden.Categorie

Financiering
Ontwikkeling
Overheid


Kernactiviteiten

Impact investor en marktontwikkelaar met sterke focus op warmtetransitie


Website

www.invest-nl.nl