istaDES


istaDES
We zijn een onafhankelijke partner voor woningcorporaties en gebouweigenaren en helpen in het beheren, exploiteren en verduurzamen van collectieve warmte-installaties. Onze diensten ontzorgen en we richten ons vooral op het sociale domein, omdat hier de uitdaging het grootst is. Waarbij het onze missie is om de energietransitie niet duurder te maken dan nodig.

Visie op de energietransitie

De energietransitie is in volle gang. De uitdaging liggen er en zijn nog groter is voor woningcorporaties en gebouweigenaren. Met name de bestaande bouw vraagt om een andere benadering. Hierin zijn ook betaalbaarheid en duurzaamheid de belangrijkste pijlers. Door een goede kostenverdeling te maken tussen bewoner en eigenaar kunnen beide belanghebbenden een positieve verduurzamingsslag maken.

De energietransitie in praktijk

Wij zoeken samen met u altijd naar de financiële balans tussen beheerder en bewoner, door gebruik te maken van ons unieke ‘Kosten plus’ bedrijfsmodel. Met dit model maken wij de kosten en baten onder verschillende omstandigheden voor u eenvoudig inzichtelijk. Dit zorgt ervoor dat er meer snelheid kan worden gemaakt in het verduurzamen van het vastgoed.
Door het exploitatiemanagement (technisch, financieel, klantcontact) uit handen te nemen, zorgen we ervoor dat wij ons focussen op een optimaal en gewenst resultaat. Omdat we veel duurzame warmte-installatie beheren kunnen we de juiste techniek bepalen en het exploitatiemanagement optimaliseren.Categorie

Exploitatie, Beheer
Ingenieursbureau, Dienstverlener


Kernactiviteiten

Beheer energie-installatie
energietransitie
duurzaamheidsslagen
financiële balans beheerder -bewoner


Website

https://www.istades.nl/