Merosch


Merosch
Merosch vervult sinds 2008 een voortrekkersrol in de verduurzaming van gebouwen en gebieden in Nederland. Deze verduurzaming moet en kan beter. Dit doen we door onderzoek, ontwerp, evaluatie en kennisdeling. Onze missie is om het meest vooruitstrevende, duurzame en kwalitatief hoogstaande dienstverlener in ons werkveld te zijn. We focussen ons op mensen, samenwerking, natuur en techniek.

Visie op de energietransitie

"In de energietransitie bieden niet de beschikbare technieken, maar het draagvlak van bewoners en gebouweigenaren de grootste kans om de transitie te versnellen. Na het opstellen van strategische plannen voor de energietransitie (RES, Transitievisie Warmte), is het nu tijd voor concrete uitvoeringsplannen waarbij wijk voor wijk en huis voor huis de duurzame warmte-oplossingen in de praktijk worden gebracht. Daarbij speelt de balans tussen idealisme en realisme een grote rol. Elk gebied en gebouw vraagt om een eigen aanpak: stedelijke gebieden met hoge bouwdichtheid zijn met name geschikt voor warmtenetten, terwijl wijken met grondgebonden woningen zich beter lenen voor all-electric oplossingen. Tot 2050 blijven wij ontwikkelen en innoveren!"

De energietransitie in praktijk

Merosch draagt bij aan de verduurzaming van gebouwen en gebieden door onderzoek, ontwerp, monitoring en kennisdeling. Daarbij focussen wij ons op mensen, samenwerking, natuur en techniek. Vanuit de missie ‘het moet en kan beter’, is Merosch betrokken bij tal van vooraanstaande projecten van energieleverende scholen tot grote duurzame gebiedsontwikkelingen. Van het 1e laagtemperatuur warmtenet in Nederland tot kleinschalige buurtinitiatieven. Aan de hand van een combinatie van intrinsieke motivatie, succesvolle voorbeelden en kennis van techniek, financiën en beleid, inspireren we mensen en organisaties om aan de slag te gaan met verduurzamen van woningen en gebieden. Onze kennis delen we in onze kenniscafés en Merosch Open Source sessies.Categorie

Bouw, Realisatie
Ingenieursbureau, Dienstverlener


Kernactiviteiten

Adviseurs voor toekomstbestendige én duurzame gebouwen en gebieden


Website

www.merosch.nl